Lapinlahden sairaalan ja puiston asemakaava

23.5.2012

Lapinlahden sairaalan ja puiston asemakaava

Lapinlahden sairaala ja puisto ovat kulttuurihistoriallisesti arvokas kokonaisuus. On hyvä, että tällä kaavalla pyritään suojelemaan näitä arvoja.

Monet helsinkiläiset olivat mukana toiminnassa, jolla Lapinlahden sairaala pyrittiin säilyttämään mielenterveystyössä. Nyt rakennukseen tulee astensuojelua, päihdehuoltoa ja vammaistyötä tukevia palveluja ja puisto palvelee laajemminkin virkistystä. Sekin on hyvä.

Yksi ongelma tähän esitykseen on kuitenkin jäänyt. Selvitysten mukaan Länsiväylän liikenne aiheuttaa sairaala-alueelle jopa 60 desibelin ylittävää liikennemelua. Tämän Länsiväylän meluntorjunta ei kuitenkaan sisälly Uudenmaan Ely-keskuksen meluntorjuntaohjelmaan.

Ympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että meluesteiden rakentaminen on välttämätöntä.

Esitän, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen: Kaupunginvaltuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet rakentaa puiston kohdalle meluesteet Länsiväylän liikenteen melun torjumiseksi.

(Valtuusto hyväksyi ponnen, jota Julia Virkkunen kannatti, äänin 47 – 1, tyhjää 32.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »