Lapinlahden tulevaisuus vaatii irtaantumista NREP:stä

26.1.2023

Keskustelutilaisuus Lapinlahden entisen sairaalan tulevaisuudesta toi taas kerran esille sen, miten eri maailmoissa asukkaat ja kaupungin päättäjät, etenkin kolmen suurimman puolueen edustajat elävät.

Suurimpien puolueiden edustajien mielestä asukkaiden osallisuus toteutuu päätösten valmistelussa hyvin, kaupunkisuunnittelu ei ole sijoittajavetoista eikä kaupungin tileillä makaavista yli tuhannesta miljardista ei voi ohjata rahaa Lapinlahden kunnostamiseen. Osa päättäjistä ei näyttänyt tuntevan edes kaupungin tilinpäätösten lukuja kiistäessään sen, että kaupungin tekemistä ylijäämistä on iso osa jatkuvasti sijoitettuna pankkitileille.

Kun kaupunkiympäristötoimialan virkamiesjohdossa ei ole halua kantaa vastuuta kulttuurihistoriallisesti poikkeuksellisen arvokkaasta Lapinlahdesta eikä turvata sen rakennusten säilymistä kaikkien helsinkiläisten käytössä, Lapinlahden tulevan kehityksen askelmerkit on sovittu kansainvälisen kiinteistösijoitusyhtiö NREP:n kanssa. Kaupunkiympäristötoimialan johto ei ole edes ottanut NREP:n esityksen rinnalla selvitettäväksi muita vaihtoehtoja, vaikka niitä on esitetty.

Kyseenalaiset ”askelmerkit”?

Kaupunkiympäristötoimialan kertomien askelmerkkien mukaan Lapinlahti aiotaan siirtää kiinteistöyhtiölle, jossa NREP:llä olisi osake-enemmistö. Se saisi oikeuden myydä noin omistuksensa 5 vuoden kuluttua markkinahintaan ja sen tavoitteena onkin saada sijoittamalleen pääoman hyvä tuotto. Kaupunki voisi sopimuksen mukaan ostaa vain hinnalla, joka tuo NREP:lle tuon voiton, ja jos kaupunki ei tätä mahdollisuutta käytä, kaupunki olisi velvollinen myymään myös oman osuutensa markkinoille.

Näiden askelmerkkien mukaan Lapinlahden nykyisille mielenterveys-, kulttuuri- ja kansalaistoimijoille jäisi vain noin kuudesosa tiloista, ja nekin vain, jos ne kykenevät palaamaan mahdollisesti pari vuotta kestävän remontin jälkeen maksamaan nykyistä huomattavasti korkeampaa vuokraa.

Voi kysyä, mikä on se sidos, joka kytkee kaupunkiympäristötoimialan ja tämän illan keskustelun perusteella ainakin lautakunnan enemmistön lujasti kiinteistösijoitusyhtiö NREP:iin? Ketkä ovat sopineet tai luvanneet mitä, ja kenen kanssa? Selvää kuitenkin on se, että Lapinlahden tulevaisuuden turvaaminen kaikille avoimena mielen hyvinvoinnin, kulttuurin ja kansalaistoiminnan keskuksena edellyttää irtaantumista NREP:stä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »