Lasten ja nuorten psykiatria ja ELVIS

14.9.2011

Tämän raportin mukaan lasten ja nuorten psykiatriassa palvelut kehittyvät hyvin. Voi olla, että hoitotakuun määräajat toteutuvatkin muodollisesti ja paperilla. Tosielämästä kuuluu kuitenkin varsin toisenlaisia viestejä.

Käytänssä näyttää monasti olevan niin, että varhaista tukea ja hoitoa saa vasta kun tilanne on todella paha. ”Lähes psykoosin kriteerit pitää täyttyä”, kertoi eräs lasten ja nuorten ongelmien kanssa työskentelevä.

Perheneuvoloiden osalta ikävastuissa on ilmeisesti ongelmia erityisesti 13-17-vuotiaiden osalta. Heille ei ole löytynyt sopivia polkuja ja tapoja kohdata nuoret ja heidän ongelmansa ajoissa.

Uhka nuorten mielenterveyskuntoutujien kulttuuripaja ELVIKSEN toiminnan päättymisestä tämän syksyn lopulla on eräs esimerkki siitä, miten lyhytnäköiset menojen karsimisen tavoitteet ovat vaarassa aiheuttaa suurta inhimillistä ja taloudellistakin vahinkoa.

Terveyslautakunnan vastauksessa aloitteeseeni, jonka 61 valtuutettua keväällä allekirjoitti, todetaan ELVIS-tyyppistä toimintaa tarvittavan lisääntyvästä ja pidetään erittäin tärkeänä kulttuurityöpajan toiminnan jatkamisen selvittämistä. Käytännössä terveyskeskus toteaa kuitenkin, että sillä ei ole budjettiraamin puitteissa mahdollisuuksia lisärahoitukseen.

Esitän, että valtuusto hyvää seuraavan ponnen:
Kaupunginvaltuusto kiirehtii nuorten mielenterveyskuntoutujien ELVIS-hankkeen rahoituksen turvaamista niin, että kulttuurityöpajan toimintaa voidaan jatkaa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »