Lasten ja nuorten psykiatrian ongelmat kasvavat

9.9.2015

Tämä selvitys herättää huolta ja vakavia kysymyksiä, monestakin syystä.

Lastenpsykiatrian käyntien määrä on kasvanut edellisestä vuodesta 14 prosenttia. Odotusaika ensikäynnille on pidentynyt, mediaani oli alkuvuodesta jo 26 vuorokautta ja pitenemässä yhä. Akuutin osastohoidon päivät kasvoivat kolmanneksella, 800 päivään.

Kaupunginhallituksen esityksen mukaan odotusajan lisääntymisestä huolimatta ollaan ”hyvällä tasolla”. Hoitoon pääsyä odottavien lasten ja perheiden kannalta asia on toisin. Selvityksessä myönnetään, että lasten avun tarve tunnistetaan liian myöhään, mikä lisää erikoissairaanhoidon tarvetta.

Tältä kannalta on nurinkurista, että opetusvirasto on päättänyt ryhtyä ”säästämään” sillä, että yhtä koulupsykologia kohti on tähänastisen noin 800 oppilaan sijasta 1 000 oppilasta. Tällainen lyhytnäköisyys on esimerkki siitä lyhytnäköisestä osa-optimoinnista, johon määrärahojen alibudjetoiminen on johtanut. Opetusvirasto muka säästää, kun ehkäisevää ja varhaista työtä heikennetään – ja kasvava lasku hoitomenoista lankeaa toiselle virastolle, ja lapsiperheille.

Toukokuulle päivätyssä liitteessä kerrotaan, että virastossa selvitetään akuutin osastohoidon tarpeen kasvun syitä ja keinoja muuttaa suuntaa. Näin on meille kerrottu jo vuosi toisensa perään. Kysyn ao. kaupunginjohtajalta, millaisia johtopäätöksiä selvittelystä on tehty tai mitä siinä kysymyksiä erityisesti selvitetään?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »