Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen seurantaa ei pidä lopettaa

14.9.2016

Lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen seurantaa ei pidä lopettaa

Valtuusto on saanut vuosittain raportit lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen toteutumisesta. Seuranta alkoi, kun nämä palvelut siirrettiin HYKSiin. Kyse ei ole vain organisaatiomuutoksen seuraamisesta vaan valtuusto edellytti raportoimista lasten ja nuorten psykiatristen palvelujen laadun ja saatavuuden kehityksestä.

Mielestäni ei ole perusteita lopettaa tätä vuosittaista seurantaa valtuustossa eikä siirtää sitä lautakunnassa vain kerran neljässä vuodessa tapahtuvaksi, kuten nyt ehdotetaan. Siksi kannatan René Hurstin vastaesitystä seurannan jatkamiseksi valtuustossa vuosittain.

Lasten ja nuorten psykiatrian palveluissa tehdään tärkeää ja hyvää työtä. Mutta resurssien vähyyden takia palvelujen saatavuudessa ja niiden laadussa on edelleen ongelmia. Ongelmat liittyvät puutteisiin myös muissa perustason palveluissa ja ennaltaehkäisevässä työssä. Esimerkiksi koulujen oppilashuollon ja päiväkotien voimavarat on alimitoitettu. Esimerkiksi koulupsykologien ja muuta tukea on oppilasta kohti aiempaa vähemmän. Toisaalta resurssien vähyys rajoittaa lapsiperheiden mahdollisuuksia saada riittävää pitkäjänteistä tukea hoidon ja kuntoutuksen aikana, vaikka hoitoverkkotyötä onkin kehitetty.

Sekä lasten että nuorten psykiatrian palveluissa potilaiden määrä on kasvanut, lapsipotilaiden määrä kasvoi vuodessa 16 % ja nuorten 10 %. Tässä maksetaan kallista hintaa yksipuolisista tehostamis- ja tuottavuustavoitteista, joiden seurauksena lasten ja nuorten avun tarpeisiin ei vastata ajoissa ja riittävällä tavalla.

HYKS:stä saamieni tietojen mukaan jonotusajat ovat viime vuosina lyhentyneet. Lapset joutuvat kuitenkin odottamaan ensikäyntiä hoitoon edelleen keskimäärin 18 päivää ja toista kymmentä lasta yli kuusi viikkoa. Nuorten kohdalla joka neljäs joutui odottamaan pääsyä hoidon tarpeen arviointiin poliklinikalle yli kuukauden ja jotkut jopa yli kolme kuukautta.

Lain mukaan hoidon tarpeen arvio pitäisi aloittaa 3 viikossa ja jos se edellyttää erikoislääkärin arviointia, on tarvittavat tutkimukset tehtävä 6 viikossa. Lain mukainen hoitotakuu ei siis kaikkien kohdalla toteudu. Tästäkin syystä seurantaa on syytä jatkaa.

(Kuva Ylioppilasteatterin näytelmästä Valtuusto)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »