Lastenpsykiatrian resurssit turvattava

12.9.2007

Me kaikki tiedämme, että lasten ja nuorten mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet ja vaikeutuneet. Tiedämme myös, että lastenpsykiatrian resurssit ovat liian vähäiset. Mahdollisuudet ennalta ehkäisevään työhön ja varhaiseen puuttumiseen ovat heikentyneet. Palvelujen saatavuudessa on isoja alueellisia eroja. Hoitoa joutuu usein jonottamaan kohtuuttoman pitkään, edes hoitotakuulain normeja ei aina noudateta.

Tilannetta pahentaa vielä se, että Matti Vanhasen hallitus aikoo lopettaa lasten- ja nuortenpsykiatriaan korvamerkityn lisärahoituksen. Tätä korvamerkittyä rahaa tulee tänä vuonna HUS:lle noin 530 000 euroa, josta HYKS:n osuus on 370 000 euroa.

Lastenpsykiatriassa on erityisen tärkeää turvata riittävät resurssit varhaiseen arviointiin ja hoitoon. Tarvitaan hyvin toimivia matalan kynnyksen lähipalveluja ja niiden yhteys erikoissairaanhoitoon. Samoin on tärkeää voida puuttua laajasti erilaisiin riskitekijöihin. Tarvitaan yhteistyötä perheiden, perheneuvoloiden, koulujen, perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon kesken.

On järkyttävää lukea tästä päätösesityksestä, että henkilöstön edustajien mukaan ”esitetyllä mallilla ja resursseilla ei pystytä toteuttamaan varhaista puuttumista lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ongelmiin, ei syrjäytymisen ennaltaehkäisyä eikä yhteistyötä perustason muiden toimijoiden kanssa”.

Myös esitystä valmistellut työryhmä toteaa, että ”uudessa järjestelyssä sekä HUS:lta että perheneuvoloilta jää puuttumaan vakansseja”. Työryhmän mukaan uusi järjestely edellyttää 144 vakanssia, mutta niitä on esityksen mukaan vain 127. Määrärahojen tarpeeksi työryhmä arvioi jo vuosi sitten 9,2 miljoonaa, mutta sitä on tämän vuoden budjetissa vain 8 miljoonaa. Tätä vajetta lisäisi siis vielä se, että hallitus aikoo leikata HUS:lta yli puoli miljoonaa ns. korvamerkittyä lasten- ja nuortenpsykiatrian rahoitusta.

Kaiken tämän jälkeen on mahdotonta ymmärtää, että kaupunginhallitus esittää hyväksyttäväksi päätöstä, johon ei sisälly konkreettista esitystä riittävien resurssien turvaamisesta. Perheneuvoloiden osalta esitys jättää auki sekä vakanssien että alueellisten toimipisteiden määrän. Tästä puuttuvat esitykset koulupsykologin ja koulukuraattorin vakanssien turvaamisesta sekä ala- että yläasteen kouluihin. Ehdotus jättää epäselväksi sen, tuleeko riittäviä siirtymäaikoja lasten ja heidän perheidensä hoidon ja sen jatkuvuuden turvaamiseksi. Eikä tähän liity mitään siitä, miten pätevän henkilöstön saamisen esteenä oleva palkkatason jälkeenjääneisyys korjataan.

Valtuutetun kannalta asian käsittelyn tekee tietysti monimutkaiseksi se, että asiantuntijat ja eri virastot eivät ole löytäneet yhteistä kantaa siitä, miten palvelut tulisi järjestää. Erityisesti terveyskeskuksen ja lasten arviointipoliklinikan henkilöstö on kokenut asiantuntemuksensa tulleen syrjäytetyksi. Heidän mielestään lastenpsykiatrian erityisosaamisen keskittäminen HUS:iin on omiaan nostamaan hoitoon pääsyn kynnystä. Toisaalta esimerkiksi perheneuvoloiden puolella tuetaan uudelleenjärjestelyä — mutta edellyttäen, että se ei vähennä perheneuvoloiden henkilöstöä ja määrärahoja.

Vaikka lastenpsykiatrian järjestämisen tavoista ollaan montaa mieltä, on valtuuston syytä edellyttää, että päätöksellä turvataan riittävät resurssit ja että mahdollisten muutosten toteuttamiseen varataan riittävät siirtymäajat.

Jos resurssien puute halutaan korjata, miksi kaupunginhallitus ei ilmoita esittävänsä ensi vuoden budjettiin tarvittavia lisävakansseja ja lisämäärärahoja? Nyt ei voi välttyä siltä käsitykseltä, että uudelleenjärjestely aiotaan toteuttaa riittämättömin resurssein. Voi kysyä, onko tämä edes lainmukaista, kun esittelytekstin mukaan ehdotusta ei voida toteuttaa käytössä olevilla resursseilla? Suunnitelman korjaamiseen tältä osin ei edellytä mitään pitkää lykkäystä, onhan Helsingin talous satoja miljoonia euroja ylijäämäinen.

Esitän, että valtuusto päättää palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi niin, että uudelleenjärjestelyssä turvataan riittävät resurssit lasten- ja nuortenpsykiatrian palveluille lisäämällä vakansseja ja määrärahoja.

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »