Lausuma Demokratiaryhmän loppuraporttiin

1.11.2011

Demokratiaryhmän loppuraportissa on useita hyviä ehdotuksia asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien parantamiseksi ja demokratian laajentamiseksi Helsingin kaupungin toiminnassa. Niihin sisältyvät myös useimmat Demokratiaryhmässä tekemäni ehdotukset. Erityisen tärkeänä pidän avauksia osallistuvasta budjetoinnista ja alueellisesta lähidemokratiasta.

Tein Demokratiaryhmässä ehdotuksia myös kaupunginosavaltuustoista ja seutuvaltuustosta, vuokralaisdemokratiasta sekä valtuuston roolin vahvistamisesta suhteessa kuntayhtymiin ja kunnallisiin liikelaitoksiin ja strategiaohjelmaa konkretisoivilla toimintaohjelmilla (esim. vanhuspalveluohjelma).

Mielestäni kuntavaalien yhteydessä voitaisiin valita kaupunginosavaltuustot, joille delegoidaan päätösvaltaa alueen peruspalveluissa ja osoitetaan siihen myös taloudelliset resurssit. Kaupunginosavaltuustoilla on mielestäni aluefoorumien, vuokralaistoimikuntien ja asukasjärjestöjen ohella tärkeä merkitys kunnallisen demokratian ja osallistuvan budjetoinnin kehittämisessä. Ne ovat tarpeen palvelujen ohjaamisessa asukaslähtöisesti, asukkaiden tarpeiden mukaan. Seutuvaltuusto puolestaan päättäisi yhteisistä seudullisista tehtävistä maankäytön, asumisen, liikenteen, ympäristönsuojelun ja kansainvälisen yhteistyön aloilla sekä seudullisten kuntayhtymien ohjaamisesta.

Kaupunginosavaltuustoja ja seutuvaltuustoa koskevat esitykset ovat erityisen ajankohtaisia nyt kun valtioneuvosto valmistelee kuntauudistusta. (Demokratiaryhmä ei ottanut kantaa kuntauudistuksen tavoitteisiin, mutta itse pidän valtioneuvoston uudistukselle asettamia tavoitteita kunnallisen demokratian, asukkaiden itsehallinnon ja lähipalvelujen kannalta pääosin virheellisinä.)

Pidän tärkeänä, että Demokratiaryhmän työtä jatketaan. Esitän, että tässä yhteydessä ryhdytään myös toimiin vaaleilla valittavien kaupunginosavaltuustojen ja seutuvaltuuston aikaansaamiseksi, vuokralaisdemokratian kehittämiseksi Helsingin kaupungin asunnoissa sekä demokratiatavoitteiden vahvistamiseksi suhteessa kuntayhtymiin, kunnallisiin liikelaitoksiin, kilpailuttamiseen ja yhtiöittämiseen.

Helsingissä 1.11.2011
Yrjö Hakanen
kaupunginvaltuutettu
SKP ja Helsinki-listat

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »