Leppäsuon tonttien myynti

28.11.2012

Tässä ehdotuksessa on kyse kahdesta hyvällä paikalla kaupungin keskustassa sijaitsevan asuntotontin myynnistä. SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä helsinkiläisten yhteistä tonttivarallisuutta ei ole syytä myydä ainakaan ilman erityisen painavia perusteluja.

Pitkällä aikavälillä tonttien vuokraaminen tuottaa kaupungille enemmän. Tonttien pitäminen kaupungin omistuksessa on myös etu kun ajatellaan kaupungin suunnittelua ja kehittämistä pidemmällä tähtäyksellä.

Vastustin tonteista järjestettyä tarjouskilpailua. Vastaavasti esitän nyt, että valtuusto hylkää esityksen.
 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »