Lex Terveystalo & Co

14.1.2019

Juha Sipilän ja Petteri Orpon johtama hallitus yrittää vielä viimetöinään laajentaa ja sementoida terveyspalvelujen yksityistämistä. Hallitus esittää terveydenhuoltolakiin muutoksia, joilla kiireettömiä leikkauksia ja potilaskuljetuksia siirretään yksityisille yhtiöille.

Esitys on kuin suoraan uusliberalismin oppikirjasta. Ensin hallitus teki 2017 päivystysasetuksen, jolla keskitettiin ympärivuorokautinen päivystystoiminta, lopetettiin nukutusta vaativat leikkaukset useimmissa aluesairaaloissa ja leikattiin menoja. Kun yliopisto- ja keskussairaaloissa ei ole tarpeeksi tiloja ja henkilöstöä lisätä leikkaustoimintaa, esittää hallitus nyt, että sairaanhoitopiirit hankkivat kiireettömiä leikkauksia yksityisiltä firmoilta.

Esitys on kuin räätälöity Terveystalolle, Mehiläiselle ja Pihlajalinnalle. Niillä ei olisi velvollisuutta järjestää päivystystoimintaa ja keskussairaaloiden pitäisi hoitaa yksityisen puolen leikkausten mahdolliset ongelmat ja virheet. Siksi yksityisten sairaaloiden tulee sijoittua lähelle keskussairaaloita, isoihin kaupunkeihin, joissa niillä onkin jo sairaaloita. Yksityisille ei tulisi samanlaisia laatuvaatimuksia kuin aluesairaaloille.

Toisella lainmuutoksella hallitus esittää kiireettömien potilaskuljetusten pakkokilpailuttamista, jolla taataan yksityisille yhtiöille mahdollisuus tehdä potilaskuljetuksilla bisnestä.

Hallitus toi vuoden alussa eduskuntaan lisäksi ehdotuksen sote-palvelujen asiakasmaksuista. Se nostaa maksuja usein terveysasemalla käyviltä, koska maksujen ns. välikatto poistetaan. Maksut säilytetään selvästi muita pohjoismaita korkeampina. Terveyskeskusmaksut palaisivat myös Helsinkiin, joka ei niitä peri.

Terveydenhuoltolain muutokset koskisivat jo nykyisiä sairaanhoitopiirejä. Näin hallitus yrittää varmistaa, että yksityistäminen etenee siinäkin tapauksessa, että sote-hanke muuten kaatuu. Tämä linja on hylättävä. Terveyttä ei saa alistaa bisnekselle.

 

(Kirjoitus Tiedonantaja-lehdessä 1/2019)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »