Liikuntarahoista ei pidä tukea Talin Kartanon ostajaa

15.2.2012


Valtuusto päätti noin kolme vuotta sitten vuokrata Talin kentän Helsingin Golfklubille ilman kilpailutusta ja edullisella vuokralla. Samalla Golfklubille annettiin lähes nollakorkoinen 200 000 euron laina kentän kehittämiseen.

Nyt valtuustolle esitetään uutta 380 000 euron lainaa, jotta Helsingin Golfklubi voi ostaa itselleen Talin kartanon rakennukset lukuun ottamatta Pehtoorin taloa, jota se ei halua. Tätäkään kauppaa ei ole kilpailutettu. Lainan korko on vain peruskorko. Mitään omia vakuuksia klubilta ei edellytetä vaan vakuutena ovat nämä kaupan kohteena olevat kiinteistöt.

Erikoiseksi asian tekee sekin, että hyvin toimeentulevalle golfklubille ollaan myöntämässä lainaa rahoista, jotka on tarkoitettu urheilu- ja liikuntatilojen rakentamiseen lapsille, nuorille ja muille liikunnanharrastajille.

Esitän, että valtuusto hylkää tämän ehdotuksen.

Tässä hylkäysesityksessä ei ole oteta kantaa golfin tai muiden urheilulajien harrastamiseen. Kyse on siitä, että kaupungin ei ole syytä rahoittaa helsinkiläisten omaisuuden myymistä ja muilta suljetun klubin varallisuuden lisäämistä lainalla, joka on vielä markkinaehtoja selvästi edullisempaa.

(Hylkäysesitystä kannatti Lilli Autti. Valtuusto hyväksyi lainan äänin 68-9, tyhjää 6.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »