Lipponen sivuuttaa kansalaisten enemmistön mielipiteet

9.7.2003


Eduskunnan puhemiehen osallistumisessa yhteiskunnalliseen keskusteluun ei ole sinällään mitään moitittavaa. Sen sijaan on aihetta arvostella sitä, että puhemies, SDP:n puheenjohtaja Paavo Lipponen yrittää runnata läpi EU:n liittovaltiosuuntausta ja USA:n voimapolitiikan myötäilyä, jotka eivät vastaa suomalaisten enemmistön mielipiteitä eikä Suomen turvallisuusetuja.

Suomalaisten enemmistö vastustaa EU:n vallan lisäämistä, jota Lipposen tukema EU:n perustuslakiesitys merkitsee. Kansalaisilla on tähän vahvat perusteet, sillä EU on kaventanut demokratiaa, murentanut hyvinvointivaltion rahoitusta ja autioittanut maaseutua. Uutena vakavana uhkana EU:n perustuslain valmistelussa on unionin yhteisen puolustuksen kehittäminen ja sen kytkeminen Natoon, joka on ristiriidassa suomalaisten enemmistön kannattaman sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa.

Eduskunnan puhemiehen ja SDP:n puheenjohtajana voisi toivoa tukevan kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia – esimerkiksi kansanäänestyksen järjestämistä EU:n perustuslaista – sen sijaan, että hän painostaa hallitusta kansalaisten enemmistön vastustamiin ratkaisuihin EU-politiikassa.

Kyseenalaista pyrkimystä kansalaisten enemmistön mielipiteen sivuuttamiseen kuvastaa myös Suomen hallituksen ministereiden ja etenkin suomalaisten sosialidemokraattien sekaantuminen Ruotsin Emu-kansanäänestykseen.

On harhaanjohtavaa esitellä Suomen kokemuksia eurosta hyvänä esimerkkinä Ruotsin liittymiselle rahaliitto Emuun kun Suomessa on työttömyys laajempaa, palkkataso heikompi ja julkiset palvelut huonommat kuin Emun ulkopuolella pysyneessä Ruotsissa. Lisäksi Ruotsin vientiteollisuus on saanut kilpailuetua euroalueeseen verrattuna, kun euro on vahvistunut dollariin verrattuna.

Ruotsalaisten kansanäänestykseen sekaantumisen sijasta Suomen hallituksen ja sosialidemokraattisten johtajien olisi syytä ottaa opiksi Ruotsista kansanäänestyksen järjestämisessä. Suomessakin pitää järjestää kansanäänestys EU:n perustuslaista, kuten useissa muissakin EU-maissa on luvattu järjestää.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »