Lipposen tuki Bushin politiikalle ei vastaa suomalaisten kantaa

10.12.2002

Lipposen tuki Bushin politiikalle ei vastaa suomalaisten kantaa


Pääministeri Paavo Lipposella puhui vastoin suomalaisten enemmistön
kantaa, kun hän esitti Washingtonissa presidentti George W. Bushille,
että ”me Suomessa arvostamme paljon Bushin johtajuutta” ja että olemme
valmiita tukemaan USA:n hyökkäystä Irakiin osallistumalla sodan tuhojen
korjaamiseen ja laskujen maksamiseen. Valtaosa suomalaisista pitää
päinvastoin Bushin johtajuutta vaarallisena eikä hyväksy USA:n
maailmanherruuteen tähtäävää politiikkaa.

Pääministeri Lipposen tarjous Suomen osallistumisesta sodan
jälkiselvittelyyn ja tuhojen korjaamiseen tilanteessa, jossa YK:n
asetarkastajat ovat vasta aloittaneet työnsä, merkitsee käytännössä
tuen antamista USA:n aikomukselle hyökätä Irakiin millä tahansa
verukkeella.

Suomalaisilla ei ole mitään syytä hyväksyä USA:n hyökkäyssotaa ja
vielä vähemmän ilmoittautua vapaaehtoiseksi Bushin sotapolitiikan
aiheuttamien laskujen maksumieheksi. Joudumme jo nyt maksamaan
kallistuneina energiahintoina hyökkäysvalmistelujen laskuja. USA:n
politiikan sotaisuus on samalla vahva peruste Suomelle pysyä erossa
USA:n johdolla toimivasta Natosta.

USA:n valmistelema hyökkäys Irakiin rikkoo Yhdistyneiden
kansakuntien peruskirjaa ja kansainvälistä oikeutta. USA:n
hyökkäysvalmisteluissa ei ole kyse ihmisoikeuksista vaan ennen muuta
Persianlahden öljyvarojen hallinnasta. Tämä käy selvästi ilmi myös
presidentti Bushin hallinnon omista turvallisuus- ja
energiapoliittisista asiakirjoista.

Bushin politiikkaa myötäilevällä linjallaan Lipposen hallitus eroaa
häpeällisellä tavalla jopa useiden muiden EU-maiden, kuten Ruotsin ja
Saksan, hallitusten kriittisestä suhtautumisesta USA:n valmistelemaan
hyökkäyssotaan. USA:n sotapolitiikkaa myötäilevä hallituksen linja
osoittaa samalla, miten kauas SDP ja Vasemmistoliitto ovat etääntyneet
työväenliikkeen sodan ja imperialisminvastaisista periaatteista.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »