Lisää resursseja asukastaloille?

6.3.2020

Maunulan Saunabaari on yksi Helsingin kaupungin ylläpitämästä yhdeksästä asukastalosta. Ne ovat kaikille avoimia kohtaamis- ja tapahtumapaikkoja, joissa voi harrastaa, saada neuvontaa tai vaikka pistäytyä kahvilla.

Asukastalot ovat myös työllisyyden edistäjiä. Saunabaarillakin on palkkatuella työllistettyjä 12 ja suunnilleen saman verran kuntouttavassa työtoiminnassa ja harjoittelussa – jaksot vain ovat lyhyitä.

Asukastaloilla on yleensä vain yksi vakinainen työntekijä. Näille sosiaaliohjaajille tarvitaan työparit. Rahaa yhdeksään lisävakanssiin löytyy helposti, kun kaupunki tekee jatkuvasti satoja miljoonia ylijäämää.

Sen sijaan, että asukastaloille annettaisiin lisää resursseja, ovat virkamiehet alkaneet valmistella talojen toimintamallin muuttamista. Osa toiminnasta halutaan siirtää järjestöjen vastuulle.

Taloilla toimivat jo nyt monet ryhmät ja järjestöt. Mutta niiden vastuulle ei voi siirtää kokonaisuutta, jossa tärkeällä sijalla ovat matalan kynnyksen yhteisöllinen sosiaalityö, työllistäminen ja kuntouttava työtoiminta. Eikä se rajoitu vain arkipäiviin ja virka-aikaan.

Olen mukana asukastalojen puolesta toimivassa verkostossa, joka on tavannut päättäjiä ja virkamiehiä. Olemme esittäneet Stadin asukastaloille lisää resursseja. Samalla korostamme, että talojen yhteisöllistä toimintamallia ei pidä pirstoa vaan kehittää yhdessä asukkaiden kanssa. Tulossa onkin työpajoja, joihin toivottavasti mahdollisimman moni voi osallistua.

(Artikkeli Maunulan Sanomiin 1/2020)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »