Lopetetaanko Pakilan nuorisotalo?

30.5.2015

Nuorisoasiainkeskus esittää, että Pakilan nuorisotalo lopetetaan vuoden kuluttua. Näin väitetään kertyvän 100 000 euron säästöt henkilökuntaa vähentämättä. Lisäksi on sanottu talon kunnostamisesta aiheutuvan kuluja ja korvaavia tiloja löytyvän koululta. Perustelut eivät pidä paikkaansa.

Pakilan nuorisotalolla on erittäin hyvät ja halvat tilat vanhassa työväentalossa. Vuokrat ovat vain kolmasosa väitetyistä säästöistä. Omistaja puolestaan vastaa talon kunnostuksesta eikä siitä aiheudu kuluja kaupungille.

Koululta ei ainakaan lähivuosina löydy tiloja nuorisotalolle. Koulutilat ovat tehokkaassa käytössä ja yläasteen rakennus on menossa peruskorjaukseen.  Toimintaa ei voi siirtää myöskään Maunulaan, jonka nuorisotila on mitoitettu palvelemaan Maunulan 600 nuorta.

Nuorisotyötä ajetaan alas

Käytännössä säästöjä tavoitellaankin Pakilan nuorisotalon sulkemisen lisäksi vähentämällä alueen nuorisotyöntekijöitä. Tätä kutsutaan ”uudeksi toimintamalliksi”. Tosiasiassa kyse on nuorisotyön alas ajamisesta. Se koskisi laajemminkin lapsiperheitä. Nuorisotalolla on myös pienten lasten ja varhaisnuorten toimintaa, muskari, perhekahvila, bändi-iltoja ja muuta nuorisotyötä.

Pakilan nuorisotalon alueella on 10-17-vuotiaita noin 1 800 ja määrä kasvaa. Heidän hyvinvoinnistaan säästäminen on erittäin lyhytnäköistä. Yksikin syrjäytynyt nuori maksaa monin verroin enemmän kuin talon sulkemisella kuvitellaan säästettävän.

Sulkemista on perusteltu myös sillä, että valtuuston strategia edellyttää, että kaupungin käytössä olevien tilojen kokonaismäärä ei kasva. (Itse vastustin tätä linjausta, koska palvelujen tarve kasvaa kun Helsingin asukasluku kohoaa lähes 10 000:lla vuodessa.) Linjaus koskee siis tilojen kokonaismäärää. Nuorisotoimessa tiloja aiotaan kuitenkin vähentää 10 % vuosina 2014-2024. Pakilan osuus tiloista on vain 0,7 %.

Vetoomuksia nutan puolesta

Pakilan nuorisotalon puolesta kerättiin runsaassa viikossa noin 1 200 allekirjoitusta. Nuorisolautakuntaan ovat vedonneet mm. Pakila-Seura, Mannerheimin lastensuojeluliiton osasto, yläasteen vanhempainyhdistys, koulun oppilaskunta ja talon lähialueella asuvat kaupunginvaltuutetut kokoomuksesta, vihreistä, SDP:stä ja SKP:stä.

Jatkoa nuorisotalolle esittävät myös nuorten vaikuttamisjärjestelmä Ruudin ydinryhmä ja helsinkiläiset poliittiset nuorisojärjestöt. Ne arvostelevat nuorten sivuuttamista asian valmistelussa, mikä rikkoo nuorisolakia.

Toivottavasti järki ja nuoret voittivat kun lautakunta käsitteli asiaa tämän lehden jo mentyä painoon. Muuten siihen pitää palata, kun valtuusto päättää ensi vuoden talousarviossa nuorisotoimen rahoista ja tiloista.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »