Maunulan Kuusikkopolun ympäristön kaava

28.8.2013

Maunulan Kuusikkopolun ympäristön asemakaava

Maunulan vanha osa edustaa korkeatasoista kaupunkisuunnittelua. Osa alueesta on suojeltu jo aiemmin. On hyvä, että suojelua esitetään nyt laajennettavaksi. Samalla alueelle saadaan muutamia uusia asuintaloja.

Tämä kaavaesitys on herättänyt kuitenkin myös ristiriitaisia tuntemuksia ja kritiikkiä Maunulassa.

Erityisen voimakasta kritiikkiä sai osakseen esitykseen alun perin sisältynyt rakentaminen kahden suojelualueen väliin jäävälle suhteellisen kapealle viheralueelle Lampuotilantien taakse. Tältä osin lisärakentamista on nyt rajattu pois esityksestä. Samalla kyseinen viherkaistale on kuitenkin jätetty suojelukaavan ulkopuolelle. Tätä on muun muassa Rakennusvirasto arvostellut. Rajausta perustellaan kaava-aineistossa Raide-Jokerin mahdollisen rakentamisen tulevaisuudessa tuomiin tarpeisiin. Pidän perustelua kovin erikoisena, ei tuolla pienellä viheralueella ole mitään merkitystä Raide-Jokerin kannalta.

Toinen keskustelua herättänyt kysymys on Yhteiskoulun laajentaminen, sen tarve ja erityisesti lisärakennuksen sijoittaminen. Koulun tontille ei ole helppo sijoittaa uutta rakennusta. Viherkäytävä keskuspuiston suunnasta kaventuu tässä vain 16 metriin, jonka sisälle sijoittuu vielä kevyen liikenteen väylä. Merkille pantavaa on, että opetusvirasto vastustaa lisärakentamista. Opetusviraston mielestä siihen ei ole oppilasmäärien perusteella tarvetta. Onko nyt käynyt niin, että yksityisen koulun toiveet ohittavat opetusviraston arviot?

Toivottavasti jatkossa Maunulan kaltaisilla alueilla ei enää kaavoituksessa pyritä nakertamaan merkittäviä viheralueita.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »