Meilahden rakentaminen kohtuulliseksi

13.2.2008

Meilahden lisärakentaminen kohtuulliseksi

 

Tämän Meilahden alueen asemakaavan
valmistelua on asukkaiden, monien järjestöjen ja HUS:n taholta arvosteltu
siitä, että aluetta kaavoitetaan pala palalta erillisinä hankkeina ilman
riittävää kokonaisarviota ja asukkaiden kuulemista. 

Valmistelun suhtautumista
asukkaiden ja alueella työskentelevien mielipiteisiin näkyy siinä, että heille
jaetussa kaavoituskatsauksessa muutoshanketta esiteltiin kolmen
kolmikerroksisen rakennuksen sijoittamisena kulmittain kadun varteen.
Käytännössä on kuitenkin kyse viidenneksen suuremmasta rakennusmassasta ja sen
sijoittamisesta muurimaisesti kadun varteen. Tällainen ratkaisu lisää
liikenteen meluhaittoja.

Ehdotan, että asemakaavaesitys
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että vähennetään rakennettavaa
kerrosalaa.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »