Metropolialueen esiselvityksestä

30.1.2013

Pääkaupunkiseudun suurimpia ongelmia ovat kuntien palvelujen vähäiset resurssit, asumisen kallis hinta ja työttömyys. Näihin ongelmiin metropoliselvitys ei tarjoa juurikaan ratkaisuja.

Selvityksen kriteereistä puuttuvat esimerkiksi peruspalvelut ja lähipalvelut. Samoin on sivuutettu ongelmat, jotka johtuvat siitä, että valtio on leikkaa kuntien rahoitusta.

Suurkuntahankkeen nurinkurisuutta kuvaa se, että tätäkin selvitystä on tehty ilman tietoa siitä, miten pääosa kuntien tehtävistä eli sosiaali- ja terveyspalvelut järjestetään.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmässä olemme sitä mieltä, että lähtökohdaksi pitää ottaa peruspalvelujen turvaaminen lähipalveluina ja kuntien rahoituksen vahvistaminen lisäämällä valtionosuuksia ja lopettamalla pääomatulojen verovapaus kunnissa.

Emme kannata jättikokoista metropolialueen vuokrataloyhtiön perustamista, jossa vuokralaisdemokratia hukkuu. Sen sijaan tarvitaan kuntien yhteinen rakennusliike rakentamaan kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja.

Kannatamme kolmiportaista metropolialueen hallintoa: Asukkaat valitsevat vaaleilla metropolivaltuuston, kunnanvaltuustot ja kaupunginosavaltuustot. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia voidaan lisätä myös osallistuvalla budjetoinnilla. Sen sijaan Suur-Helsinkiä emme kannata.

Lopuksi kysymys: Eivätkö monet metropolihallinnolle esitetyt tehtävät koske Helsingin seutua laajemmin koko Uuttamaata? Esimerkiksi HUS-sairaanhoitopiiri, isot liikennehankkeet ja aluerakenteen suunnittelu. Olisiko syytä selvittää 14 kunnan metropolihallinnon lisäksi ja vaihtoehtona demokraattista maakuntahallintoa?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »