Metsälän tonttia ei pidä myydä kiinteistökeinotteluun

20.6.2007


Tämän esityksen sivulla 25 todetaan, että ”osto-option sisällyttämistä vuokra-sopimukseen voidaan pitää perusteltuna, koska nykyinen omistaja etsii hankkeelle ammattimaista sijoittajaa, jolle tontin omistaminen on tärkeää”.

Mitään muuta perustelua tässä ei esitetä sille, miksi kaupunki myisi tämän hyvällä paikalla, lentokentälle johtavan tien varressa ja Käpylän aseman vieressä, sijaitsevan toimistotontin.

Kiinteistösijoittaminen ei ole sellainen peruste, joka olisi aikoinaan hyväksytty kaupungin tonttimaan myymiselle. Kaupungilla ei ole myöskään rahapulaa, jonka takia pitäisi myydä maaomaisuutta. Tälle tontille löytyisi varmasti myös pitkäaikainen vuokraaja.

Esitän, että valtuusto päättää palauttaa esityksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että pitkäaikaiseen vuokrasopimukseen ei sisälly osto-optiota.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »