Mielenosoituksessa Sampo Oyj:n yhtiökokouksen edessä

14.4.2011

Sampo-konserni on esimerkki siitä, miten rahaeliitin voitontavoittelu sivuuttaa oikeudenmukaisuuden, yhteiskuntavastuun ja demokratian. Muinaisessa Kalevalassa Sampo toi rikkautta kansalle, mutta Sampo Oyj rohmuaa muiden työn tuloksista yhä suuremman osan rikkaalle vähemmistölle.

Sampo Oyj:n liikevoitto viime vuodelta on yli 710 miljoonaa euroa. Tästä jaetaan osakkeenomistajille osinkoina yli 645 miljoonaa.

Konsernin hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos esiintyy mielellään arvostelemassa hyvinvointivaltiota ja kyykyttämässä köyhiä niin Suomessa kuin kehitysmaissa. Samaan aikaan hän kahmii itselleen kahden miljoonan ansiotulot ja toista kymmentä miljoonaa pääomatuloja vuodessa.

On aika leikata suuryhtiöiden voitoista ja pääomatuloista rahaa perusturvaan, työllisyyteen ja kuntien palveluihin.

Osingonjako maailman huippua

Suomen bruttokansantuote on kasvanut viimeksi kuluneen kymmenen vuoden aikana noin 130 miljardista eurosta yli 180 miljardiin euroon. Kasvu on suunnilleen yhtä suuri kuin valtion yhden vuoden koko budjetti.

Mihin rahat katoavat, kun niitä ei riitä työllisyyteen, perusturvaan, kuntien palveluihin ja matalien palkkojen nostamiseen?

Tilastot osoittavat suurituloisimman kymmenesosan kasvattaneen tulojaan monta kertaa muita enemmän. Erityisen paljon ovat kasvaneet pääomatulot.

Yhtiöt jakavat tänä keväänä osinkoja yli kymmenen kertaa enemmän kuin 15 vuotta sitten. Pörssiyhtiöiden Suomessa jakamat osingot ovat suhteessa osakkeiden hintaan huipputasoa maailmassa. Tilastokeskuksen Hyvinvointikatsauksen mukaan 5 000 suurituloisinta saa 60 – 80 prosenttia kaikista pääomatuloista Suomessa.

Rikkaiden hyväksi jauhavaa rahamyllyä on paisutettu valtionyhtiöiden yksityistämisellä. Hallitukset ovat myös suosineet rikkaiden rikastumista verohelpotuksilla. Porvarihallitus on vähentänyt valtion ja kuntien verotuloja noin 8 – 9 miljardilla eurolla. ”Kestävyysvaje” on itse aiheutettu.

Jako uusiksi!

Vaikka rahaa on enemmän kuin koskaan, valmistautuvat nykyiset eduskuntapuolueet tekemään leikkauslistoja heti vaalien jälkeen. Pankkien riskilainojen takuisiin löytyy miljardeja, mutta julkisia palveluja, työpaikkoja, eläkkeitä ja nuorten toimeentuloturvaa aiotaan leikata.

Suomen kommunistinen puolue vaatii tulonjakoa uusiksi: On leikattava pääomatuloja ja suuryhtiöiden voittoja perusturvan, työllisyyden ja matalien palkkojen parantamiseksi. Ahneelle voitontavoittelulle on kehitettävä julkisesta sektorista todellinen vaihtoehto, joka luo lisää työpaikkoja muun muassa palveluihin, rakentamiseen ja ympäristöinvestointeihin. Veronkierto hallintarekistereiden, veroparatiisien ja harmaan talouden kautta on estettävä. Demokratia on ulotettava myös talouden alalle, jossa nyt hallitsee iso raha.
Kenkää rahaeliitille!

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »