Miina Äkkijyrkän häätöuhka

7.10.2009

Me allekirjoittaneet esitämme, että Helsingin kaupunki pidättäytyy häätötoimista taiteilija Miina Äkkijyrkkää vastaan Vuosaaren Uutelassa, Skatan tilalla. Asian oikeuskäsittely on kesken. Riippumatta oikeudenkäynnin tuloksesta, kaupungin ei pidä ryhtyä etenkään syksyn ja talven aikana toimiin taitelija Äkkijyrkän ja hänen hoitamansa kyyttökarjan häätämiseksi tilalta.

Pidämme tärkeänä sitä, että kaupunki hakee neuvotteluratkaisun taitelija Äkkijyrkän kanssa. Uskomme, että neuvotteluissa löytyy yhteisestä hyväksyttävä ratkaisu, jossa voidaan selvittää erilaiset vaihtoehdot ja määritellä tarvittavat sopimusehdot. Näin voitaisiin turvata sekä taiteilija Äkkijyrkän työn jatkuminen, Skatan alueen kehittäminen että Helsingin kaupungin kulttuuri- ja ympäristötavoitteet.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »