Miina Äkkijyrkän häätövaatimus peruttava

13.5.2009

Miina Äkkijyrkän häätövaatimus peruttava

Miina Äkkijyrkän vuokrasopimusta koskevassa
ratkaisussa mitataan Helsingin kaupungin kulttuuria, sanan monessakin
merkityksessä.

Onko taide ja kulttuuri vain mainoslause kaupungin markkinoimisessa
vai onko tässä kaupungissa tilaa luovalle taiteen tekemiselle? Onko kaupungin
omistaman kulttuuriympäristön kunnossapito ja alkuperäiskarjan pelastaminen
vain vuokralaisen vastuulla? Onko kaupungin toimintakulttuurina kieltäytyä neuvotteluista, ratkoa kiistat
käräjillä ja häätää kansainvälisesti arvostettu taitelija kyyttölehmineen mieron tielle?

Kaupunki hakee tässä tapauksessa häätöä syytöksillä, joista
suuri osa kaatui käräjäoikeudessa toteen näyttämättöminä. Kaupunki on itse
puolestaan laiminlyönyt eräitä sille vuokranantajana kuuluvia velvoitteita.
Pidän erikoisena myös sitä, että kaupunki ei ole ilmeisesti edes yrittänyt
tehdä Skatan tilalle Miinan kanssa yhteistä tilan käyttösuunnitelmaa.

Vuokralaisena Miina on tehnyt ison työn kunnostaessaan
kaupungin kiinteistöviraston rappiolle jättämän tilan rakennukset ja
raivaamalla alueelle sopimuksen mukaisesti laitumet. Kaiken tämän jälkeen on
todella tylyä, että kaupungin johto käynnisti oikeustoimet ilman, että se
suostui neuvottelemaan Miinan kanssa ja ilman, että mikään luottamuselin
käsitteli asiaa.

Skatan tilalle on pyritty saamaan työntekijä tai
työllistetty Miinan avuksi. Kaupungin virastot ovat kuitenkin pallotelleet
hanketta niin, että se on jäänyt toteutumatta. Minusta tämän kaupungin
moninaiseen kulttuuri- ja ympäristötoimintaan kuuluisi luontevasti työntekijän
palkkaaminen Skatan tilalle hoitamaan Miinan apuna kyyttökarjaa ja
perinnemaisemaa.

Mielestäni kaupungin on syytä luopua häätövaatimuksesta ja
neuvotella Miina Äkkijyrkän kanssa Skatan tilan vuokraehdoista molempia osapuolia
tyydyttävällä tavalla.  

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »