Mikä on komissaariehdokkaiden linja?

6.6.2004

 

Valtapuolueiden yritys tehdä EU:n parlamentin vaalista komissaarivaali on vielä harhaanjohtavampaa kuin oli eduskuntavaalien esittäminen pääministerivaalina, katsoo SKP:n puheenjohtaja Yrjö Hakanen.

— Kukaan tähän mennessä esitetyistä komissaariehdokkaista ei ole edes sanoissa sitoutunut ajamaan EU:ssa suomalaisten enemmistön tärkeinä pitämiä asioita, kuten julkisten palvelujen turvaamista omassa päätösvallassamme, Suomen sotilaallista liittoutumattomuutta, EU:n perustuslakiesityksen alistamista kansanäänestykseen ja EU:n vallan vähentämistä.
 
— Vaikka komissaarit eivät saakaan EU-sääntöjen mukaan edustaa omaa maataan vaan heidän tulee ajaa vain EU:n etuja, on komissaariehdokkailta syytä edellyttää selkeää kannanottoa kansalaisten tärkeinä pitämien tavoitteiden ja arvojen puolesta.

Paavo Lipposen, Sauli Niinistön, Olli Rehnin ja Astrid Thorsin linja ei vastaa suomalaisten enemmistön EU-kriittistä asennoitumista. He tukevat EU:n vallan lisäämistä ja unionin sotilaallisen toiminnan kehittämistä tiiviissä yhteistyössä Naton kanssa, Yrjö Hakanen katsoo.
 
— Lisäksi esimerkiksi Lipposen ylimielinen ja epäasiallinen suhtautuminen toista mieltä olevia kohtaan sopii erityisen huonosti Euroopan unioniin, jota vaivaa jo muutenkin paha demokratiavaje.
 
Kansalaisten vaikutusmahdollisuudet eivät lisäänny valitsemalla Lipponen tai joku muu komissioon, jonka tehtävä on ajaa vain EU:n etuja ja jossa kaikki muut arvot on alistettu kaupan vapaudelle, arvioi Helsingissä puhunut Yrjö Hakanen.

—  Kansalaisten pitää saada itse ratkaista esimerkiksi se, hyväksytäänkö EU:lle valmisteltava perustuslaki vai ei. Siksi asiasta pitää järjestää Suomessakin kansanäänestys niin kuin monissa muissa maissa tehdään.

—  SKP:n mielestä perustuslaki on syytä hylätä, koska se kaventaa kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia, rajoittaa talouspolitiikan vaihtoehtoja, uhkaa julkisia palveluja ja on ristiriidassa Suomen sotilaallisen liittoutumattomuuden kanssa. Me haluamme avata kansanäänestyksen ja EU:n perustuslain hylkäämisen kautta tien toisenlaiseen Eurooppaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »