Miksi Helsingin budjettiesitys leikkaa palveluja, vaikka kaupunki teki voittoa 280 miljoonaa?

4.10.2012

Kaupunginjohtaja Jussi Pajusen esitys Helsingin ensi vuoden talousarvioksi vähentää palvelujen määrärahoja reaalisesti noin 60 miljoonalla eurolla. Erityisen kylmää kyytiä kokoomuslaisen kaupunginjohtajan esitys tietää vanhuksille, köyhille ja matalapalkkaisille työntekijöille.

Budjettiesityksen mukaan menot kasvavat vain noin 1,5 prosenttia tänä vuonna toteutuvista menoista. Sosiaali- ja terveyspalveluissa määrärahat vähenevät osin jopa euromääräisesti, vaikka asukkaiden määrä ja palvelujen tarpeet kasvavat.

SKP ja Helsinki-listat vastustaa tätä epäsosiaalista leikkauspolitiikkaa, joka lisää eriarvoisuutta ja pahentaa talouden taantumaa. 

Vanhuspalveluja leikataan

Vanhuspalvelujen tarpeet kasvavat, mutta Pajunen esittää vähennyksiä niin kotihoitoon, pitkäaikaishoitoon kuin laitospaikkoihin. Hoitovuorokausia leikataan laitoksissa 22 000 ja pitkäaikaishoidossa 12 000. Kotihoidosta karsitaan 80 000 käyntiä.

Myös päihdehuollon laitospaikkoja vähennetään.

Päiväkotipaikkojen tarve on tänä vuonna ollut noin 1 600 suurempi kuin budjetissa arvioitiin. Vajausta paikataan vain 430 päiväkotipaikalla.

Koulujen määrärahat aiotaan jäädyttää ja kirjastoilta leikata.

Lisää kilpailuttamista

Samalla kun kaupungin omia palveluja leikataan, esittää Pajunen lisättäväksi palvelusetelien käyttöä, jolla tuetaan hyvätuloisten mahdollisuuksia ostaa palveluja yksityisiltä yrityksiltä.

Kilpailuttamista on tarkoitus laajentaa muun muassa vammaisten palveluasumisessa, päivätoiminnassa ja asumispalveluissa sekä koulujen ruoka- ja siivouspalveluissa.

Toimeentulosta ja työllisyydestä pois

Palkkamenoihin Pajunen esittää 1,6 prosentin lisäystä, joka ei kata edes työehtosopimusten mukaisia palkankorotuksia. Tarkoitus on vähentää työpaikkoja.

Työttömyyden lisääntymisestä huolimatta toimeentulotukeen esitetään 6 miljoonaa tämänvuotista vähemmän. Pienituloisia aiotaan kyykyttää myös jatkamalla terveyskeskusmaksua. Jopa työllisyyden hoidon määrärahoja vähennetään hieman.

Uusi ”Pajusen lista”?

Pajunen esittää kartoitettavaksi alueellisesti, mistä palvelutiloista voidaan luopua. Tällä pedataan uutta ”Pajusen listaa”. Edellinen lista noin 80 lähipalvelun lopettamisesta kaatui muutama vuosi sitten asukkaiden protesteihin. Virheellistä asioiden tärkeysjärjestystä kuvaa sekin, että samaan aikaan kun palveluja karsitaan, esitetään kaupungin omilta palveluilta perittävien tilavuokrien tuottojen kasvattamista 8 prosentilla.

Palvelujen rahoitusta voitaisiin helpottaa kaupungin ylijäämien ohella luopumalla Pajusen esittämästä Hanasaaren voimalan purkamisesta ja uuden voimalan rakentamisesta Vuosaareen. Uuden voimalan rakentaminen kaikkine siihen liittyvine kuluineen ja Hanasaaren voimalan purkaminen maksavat kaupungille noin 700 miljoonaa euroa enemmän kuin Hanasaaren voimalan muuttaminen biopolttoaineiden käyttöön soveltuvaksi.

Tältä osin kaupungin lisävelanottoa voidaan siis vähentää. Mitä muuten velkaantumiseen tulee, on syytä muistaa, että Helsinki on ottanut velkaa lähinnä investointeihin – peruspalveluista kaupunki on saanut jopa ylijäämää. Lisäksi kaupungilla on nyt lainasaatavia enemmän kuin velkaa.

Vaihtoehto leikkauspolitiikalle

Pajunen toteuttaa esityksellään kaikkien kaupunginhallituksessa istuvien ryhmien edustajien – kokoomuksesta Perussuomalaisiin ja Vasemmistoliittoon – keväällä yksimielisesti hyväksymää budjettiraamia. Monet näistä puolueista arvostelevat nyt Pajusen esityksen yksityiskohtia, mutta ovat itse hyväksyneet monia palveluja heikentävän budjettiraamin ja valmistautuvat sopimaan heti vaalien jälkeen Pajusen esityksen vain pienin muutoksin.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että Helsingin kaupungin ja sen liikelaitosten viime vuonna tekemästä 280 miljoonan euron ylijäämästä ohjataan osa peruspalvelujen alibudjetoimisen lopettamiseen, työntekijöiden palkkaukseen, asumismenojen alentamiseen, joukkoliikenteen kehittämiseen ja sen lippujen hintojen alentamiseen sekä uusien, myös kaupungille tuloja tuovien työpaikkojen luomiseen. Vastustamme palvelujen laajenevaa kilpailuttamista.

Tulemme tekemään tämän linjan mukaisesti muutosesitykset, kun budjettiesitys tulee valtuuston käsittelyyn.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »