Miksi Helsinki suosii yksityiskouluja?

14.7.2012

Tämän esityksen perusteluista käy selväksi, että yksityisiä sopimuskouluja suositaan kaupungin omien koulujen kustannuksella. Tämä on voimistanut myös koulujen ja alueiden eriarvoisuutta.

Yksityiskoulut saavat korvauksia, jotka ovat noin viisi miljoonaa euroa suuremmat kuin, mitä ne saisivat kaupungin omina kouluina. Kaiken lisäksi tämä vähentää kaupungin saamaa valtionrahoitusta.

Kuntaliiton arvion mukaan kaupungin maksettavaksi tulevat korvaukset kasvavat ensi vuonna lähes 9 prosenttia. Sen sijaan kaupungin omia kouluja vaaditaan karsimaan välttämättömiäkin menoja.

Samaan aikaan kun rahaa riittää yksityisten koulujen tukemiseen, esitetään tämän kokouksen asialistan seuraavassa kohdassa Malmin peruskoulun lopettamista ja käytännössä Puistolan Nurkkatien koulun lopettamista.

Vähintä, mitä valtuusto voi tässä tilanteessa tehdä, on luopua tästä – jo aiemmin alkaneesta – kaupungin omien koulujen lopettamislinjasta. Samalla on syytä korjata yksityiskouluja suosiva määrärahojen vinosuuntaus.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »