Miksi kaupunki palkitsee Sato-Rakennuttajat sopimuksen rikkomisesta?

24.11.2016

Valtuustossa

– 1.2.2012

Tässä ehdotuksessa on kyse Sato-Rakennuttajat -yhtiölle viime vuoden loppuun asti varatusta tontista Maunulassa. Valtuuston aiemmin hyväksymän päätöksen mukaan tontille piti tulla ikääntyneille ihmisille tarkoitettuja vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja.

Nyt yhtiö pyytää, että kaupunki myy tontin jo nyt, ennen kuin taloa on edes saatu rakennettua. Lisäksi yhtiö pyytää, että 27 tontille rakennettavista yhteensä 37 asunnosta saadaan aiemmasta varauspäätöksestä poiketen myydä omistusasunnoiksi. Valtuuston aiemmasta päätöksestä poiketen tässä esitetään, että tontti myytäisiin yhtiölle jo nyt, ennen kuin yhtäkään asuntoa on edes alettu rakentaa.

Tätä perustellaan muun muassa sillä, että Maunulassa on suhteellisen paljon vuokra-asuntoja. Se onkin totta. Mutta eivät kalliit omistusasunnot ole vastaus useimpien nyt vuokralla asuvien tarpeisiin saada ikääntyneille sopivia edullisia vuokra- ja palveluasuntoja. Ei heillä ole varaa ostaa omistusasuntoa.

Helsingissä on yleensäkin vuokra-asuntojen osuus täysin riittämätön ja pienempi kuin useissa muissa suurissa kaupungeissa. Tämä haittaa kaupungin kehitystä.

Kyse on myös siitä, miten kaupunki suhtautuu yritykseen – tässä tapauksessa Sato-Rakennuttajat Oy – joka ei ole toteuttanut kaupungin kanssa tekemäänsä sopimusta. On nurinkurista, että tässä esitetään tällaisen toiminnan palkitsemista sillä, että yhtiö voi rakentaa vuokra-asuntojen sijasta omistusasuntoja, joista se laskee saavansa suuremman tuoton.

Kannatan valtuutettu Vikstedtin esitystä, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että tontille rakennetaan ikääntyville tarkoitettuja vuokra-asuntoja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »