Miksi kaupunki tukee Skanskan kiinteistöbisnestä?

27.5.2009

Miksi kaupunki tukee Skanskan ”kiinteistöbisnestä”?

Kaupunginhallitus esittää tässä Skanskalle ja Skanskan
kaupalliseen kiinteistöjalostukseen keskittyneelle yhtiölle oikeutta ostaa
toimistotontti. Osto-option käytön edellytyksenä on se, että rakennukseen on
sijoitettu Skanskan Suomen pääkonttoritoiminnot. Siitä, miten pitkään
pääkonttori tiloissa pysyy, tämä esitys ei takaa mitään. Lisäksi vuokralainen
saisi oikeuden ostaa myös naapuritontin.

Tästä esityksestä ei suoraan selviä, mitä 32 euron
kerrosneliömetrihinta tarkoittaa kaavan mukaisella rakennusoikeudella. Minusta
hinta vaikuttaa alhaiselta verrattuna niihin hintoihin, joilla asialistan
edellisen kohdan perusteella toimistotonttien kauppoja tehdään. Kysyinkin
asianomaiselta kaupunginjohtajalta, mihin tämä hinta perustuu?

Kaupunginhallitukselle viime vuonna jaettu selvitys osoitti,
että kaupungille tulee pidemmällä aikavälillä yleensä edullisemmaksi vuokrata
tontteja kuin myydä niitä. Tämä vain korostuu, kun talouslama painaa
kauppahintoja alaspäin.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmä esittää, että esitys
palautetaan uudelleen valmisteltavaksi niin, että vuokrasopimukseen ei sisälly
osto-optiota.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »