Miksi Kuninkaantammentien puiden kaato siunattiin?

3.5.2022

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi tänään virkamiesten valmisteleman esityksen ”Kuninkaantammen hiihtoreitin puistosuunnitelmasta”. Lautakunta lisäsi päätökseen yksimielisesti seuraavan lausuman:

”Kaupunkiympäristölautakunta toteaa, että latureitin toteutuksessa on huolehdittava siitä, että vaikutukset metsäluontoon ovat mahdollisimman vähäiset ja lautakunta edellyttää, että latujen toteutuksen tulee vastata puistosuunnitelmissa esitettyä täsmällisesti puiden määrän osalta. Toteutusvaiheessa tulee siis huolehtia siitä, että ainuttakaan säilytettäväksi merkittyä puuta ei kaadeta.”

Lautakunnassa kukaan ei esittänyt suunnitelman muuttamista, palauttamista tai hylkäämistä. Lausumallaan lautakunta pyrkii vain rajaamaan puiden kaatamisen vain suunnitelmassa esitettyyn.

Tällä päätöksellä lautakunta torjui Keskuspuistoryhmä ja Helsingin Luonnonsuojeluyhdistyksen esittämät vaihtoehdot sekä kaupunkiympäristötoimialan Kerro kantasi –kyselyn vastaajien suuren enemmistön mielipiteet. Päätös siunaa sen, että Kuninkaantammentien varrelta kaadetaan runsaan 600 metrin matkalta osa puista ja nykyinen hiihtolatu muutetaan monella tavalla huonommaksi. Kuninkaantammentiestä halutaan tehdä talvikunnossapidettävä pyöräreitti, vaikka lähellä, Paloheinänmäen toisella puolella on jo olemassa pyöräreitti, joka palvelee paljon suurempaa määrää asukkaita ja työmatkapyöräilijöitä. Kerro kantasi kyselyssä vain pari kolme pyöräilijää kannatti lautakunnan nyt hyväksymää suunnitelmaa.

Jotain Keskuspuistoryhmän aktiivisuudella kuitenkin saatiin Kuninkaantammentien puista pelastettua. Elokuussa maastoon jo merkitty latureitti olisi kaatanut puita enemmän ja suoraan tien reunasta. Nostamalla asian julkisuuteen ja vetoamalla päättäjiin Keskuspuistoryhmä sai aikaan sen, että virkamiehet joutuivat tilaamaan konsulttiyhtiöltä vähän korjatun suunnitelman.

Mutta miksi Kuninkaantammentien puita pitää ylipäätään kaataa, kun talvipyöräilylle on olemassa vaihtoehtoinen reitti ja kun kävelijät mahtuisivat tielle yhdessä hiihtäjien kanssa?

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »