Miksi posteja lopetetaan, vaikka Postin voitto kasvoi 33 % ?

23.1.2005

 

Suomen Postin liikevoiton kasvu viime vuonna peräti 33 prosentilla osoittaa, että Postin johdon suunnitelmiin lopettaa joka kolmas postin oma toimipaikka ei ole taloudellisia perusteita.
 
—  Suomen Postin johdon aikomus vähentää tämän ja ensi vuoden aikana postin omien toimipaikkojen määrää noin sadalla vaarantaa postille laissa säädetyn velvoitteen huolehtia siitä, että koko maassa on tarjolla yleiset postipalvelut ja että ne toteutuvat lähipalveluina.
 
—  Postin johdon lähtökohta, jonka mukaan kaikkien postin toimipaikkojen liikevaihdon pitäisi kattaa kulut, on virheellinen. Postin, kuten muidenkin liikelaitosten, toimintaa ja sen kannattavuutta on arvioitava kokonaisuutena. Postin kannattavuuden parantuminen ja liikevoiton kohoaminen noin 75 miljoonaan euroon osoittaa, että mitään tarvetta toimipaikkojen karsimiseen ei ole.
 
Suomen Postin johdon lupaukset omien toimipaikkojen korvaamisesta paikallisilla yrittäjäposteilla ovat aiemminkin osoittautuneet katteettomiksi.
 
— Jopa Helsingissä on Maunulan kaltaisia isoja asuinalueita, joilla Posti ei ole kyennyt löytämään yrittäjiä, jotka olisivat jatkaneet jo muutama vuosi sitten lopetetun postin toimintaa.
 
—  Poliittisessa vastuussa postien lopettamisesta ovat Suomen Postin hallintoneuvostossa istuvat SDP:n, keskustan, kokoomuksen, vihreiden, vasemmistoliiton, kristillisdemokraattien ja RKP:n edustajat.
Postin lähipalvelujen heikentäminen on esimerkki siitä, mihin yksityistämisen politiikka on johtanut. Sama on näkynyt Postipankin yksityistämistä seuranneena pankkipalvelujen heikentymisenä ja entisen posti- ja telelaitoksen kannattavimman osan, Soneran siirtymisenä ulkomaisen pääoman hallintaan.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »