Munkkivuoren Ulvilantie 10:n asemakaava

11.11.2015

Tämä Munkkivuoren Ulvilantie 10:n asemakaavaehdotus suhtautuu kovakouraisesti alueen luonteeseen, luontoon ja alueen asukkaiden mielipiteisiin. Samalla tähän liittyvät kysymykset ovat tärkeitä laajemminkin, kun ajatellaan yleiskaavaehdotuksen mittavia rakentamistavoitteita, joista noin kolmannes pitäisi toteuttaa täydennysrakentamisella.

Helsingissä on monia kaupunginosia, joiden asemakaavat on aikoinaan tehty luontoa ja ympäristön ominaispiirteitä arvostaen. Ne muodostavat usein kulttuurihistoriallisesti hienoja, ihmisen mittakaavaan tehtyjä luonnonläheisiä kokonaisuuksia. Näitä kokonaisuuksia ei pidä rikkoa ylimitoitetuilla täydennysrakentamisen tavoitteilla.

Tässä tapauksessa kaava tuhoaa Munkkivuoren korkeimpiin kuuluvan kallion ja lasten leikkipaikan, kaataa alleen puustoa, nostaa tonttitehokkuuden alueen muita tontteja suuremmaksi sekä rikkoo kaupunkikuvaa.

Tämän kaavaehdotuksen valmistelussa herättää ihmetystä se, miksi kaupunkisuunnitteluvirasto on halunnut kiirehtiä yksittäistä tonttia koskevaa esitystä ja kieltäytynyt museoviraston ehdottamasta alueen täydennysrakentamisselvityksestä. Varsinkin kun nyt ollaan valmistelemassa myös uutta yleiskaavaa.

Esitän, että valtuusto palauttaa ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi niin, että tehdään koko aluetta koskeva täydennysrakentamisselvitys ja alennetaan rakentamisen tonttitehokkuutta.

(Palautusesitystä ei kannettu.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »