Myllypuron täydennysrakentamisesta

9.12.2015

Näihin Myllypuron täydennysrakentamista (Myllypurontien, Myllymatkantien ja Yläkiventien eräät tontit) koskeviin kaavaesityksiin tulleissa asukkaiden, talotoimikuntien, vuokralaistoimikuntien ja myös Myllypuro-seuran lausunnoissa on kannettu huolta Myllypuron luonnonläheisyyden, metsien ja yhteisten piha-alueiden vähenemisestä.

Täydennysrakentamista ei sinällään vastusteta ja sen merkitys metroradan läheisyydessä ymmärretään. Mutta samalla hyvin monissa lausunnoissa arvostellaan Myllypuron aikoinaan varsin hyvin tehdyn kokonaissuunnitelman ja alueen luonteen romuttamista. Vuorovaikutus asukkaiden kanssa ei ole ollut aitoa vaan kaavoittaja on jyrännyt asukaspalautteesta riippumatta tavoitteensa läpi.

Täydennysrakentamiselle asetettavat tavoitteet ja vanhojen, usein hyvin tehtyjen asemakaavojen muuttaminen tulee olemaan iso kysymys muuallakin, jos uuteen yleiskaavaan esitetyt rakentamistavoitteet aiotaan toteuttaa kaikilla vanhoilla alueilla.

Esitän, että asemakaavan muutosesitys palautetaan uuteen valmisteluun niin, että asukkaiden palaute otetaan paremmin huomioon.

(Esitystä ei kannatettu.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »