Myllypuron voimalaitoskortteli

24.11.2016

Valtuustossa

– 10.6.2009

Tämä kaavaesitys mahdollistaa pientalovaltaista
rakentamista, joka tukee Myllypuron uuden keskustan kehittämistä. Ymmärrän,
että tässä haetaan kaupunkimaista, tiivistä town-house-tyyppistä
rakentamista.  Silti tonttien pienuus,
jopa alle 200
neliömetriä, ihmetyttää.

Rakentaminen sijoittuu hyvin lähelle käytössä olevaa
Helsingin Energian huippulämpökeskusta. Tähän liittyy lämpökeskuksen
öljysäiliöiden siirtäminen korttelin eteläpuolelle ja osin maan alle.

Lähinnä raskasta polttoöljyä käyttävän lämpökeskuksen
päästöt ovat huolestuttaneet jo nykyisiä myllypurolaisia. Nyt kun
voimalaitoksen viereen tulee lisää asutusta, kannattaisi selvittää myös
voimalaitoksen polttoaineratkaisujen vaihtoehtoja.

Esimerkiksi maakaasu olisi huomattavasti vähemmän
päästöjä aiheuttava polttoaine. Maakaasuputken vetäminen voimalaitoksen luo
tietysti maksaa – mutta niin maksaa sekin, että polttoainesäiliöt siirretään
toiseen paikkaan ja kaivetaan osin maan alle.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy seuraavan ponnen:
Valtuusto edellyttää, että kaupunginhallitus selvittää mahdollisuudet siirtyä
Myllypuron huippulämpökeskuksessa polttoöljyn käytöstä maakaasun tai muun
vähemmän päästöjä aiheuttavan polttoaineen käyttöön.

 

Lopuksi kannatan valtuutettujen Mäki ja Muurinen
ponsiesityksiä. On tärkeä kiirehtiä toimia, joilla pidetään huolta alueen
liikenneturvallisuudesta, kevyen liikenteen väylistä, joukkoliikenteestä sekä
lasten ja ikä-ihmisten tarpeista.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »