Nato-jäsenyys isossa kuvassa

4.4.2023
Mitä Suomen liittyminen Natoon merkitsee isommassa kuvassa? Mielenkiintoisia arvioita siitä esittää eversti evp, VTT Pekka Visuri kirjoituksessaan Ukrainan sodan myötä muodostumassa olevasta uudesta maailmanjärjestyksestä.
”Voidaan todeta, että monet hahmotelmat ’uudesta Euroopasta’ tai Euroopan itsenäisemmästä roolista kansainvälisessä politiikassa ovat romahtaneet. Toisaalta sotilasliitto Naton rintama Venäjää vastaan on tiivistynyt, ja siinä Yhdysvaltojen johtoasemalla on ratkaiseva merkitys. Samalla Naton kontaktipinta Venäjään on kasvanut suuresti, mikä lisää kriisiherkkyyttä myös pohjoisessa, jos Ukrainan sodan vaikutukset leviävät entisestään…
Suomesta on tässä yhteydessä tullut sotilasliiton etulinjan maa Venäjää vastaan, ja Suomen taloussuhteet itään ovat lähes katkenneet. Vahvasti vientikaupasta riippuvaiselle Suomelle se merkitsee suuria vaikeuksia, joiden voittaminen tulee olemaan lähivuosien tärkeä tehtävä, eikä parannusta tilanteeseen saada vain lisää aseita hankkimalla ja aitoja rakentamalla. Tarvitaan huomattavasti vaikuttavampia ulko-, turvallisuus- ja talouspoliittisia toimia, hieman samaan tapaan kuin Suomi toisen maailmansodan jälkeen vähitellen paransi asemiaan kylmän sodan oloissa päätyen pohjoismaiseksi hyvinvointivaltioksi, jolla oli arvostettu asema ja hyvät suhteet ulkomaihin.”
Tällaiselle pohdinnalle presidentti Sauli Niinistä ja Sanna Marinin hallitus eivät antaneet suomalaisille aikaa ennen Nato-päätöstä.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »