NREP taas Lapinlahtea hamuamassa

1.12.2022

 

Helsingin kaupungin virkamiesjohto on taas suunnittelemassa Lapinlahden entisen sairaalan rakennusten siirtämistä kiinteistösijoitusyhtiö NREP:in ja muiden kaupungin ulkopuolisten toimijoiden hallintaan. Eilen julkistettu alueen suunnittelu- ja kaavoitushanke on valmisteltu Lapinlahden nykyiset toimijat sivuuttaen ja perustuu NREP:n keskeiseen roolin Lapinlahden tulevan toiminnan suunnittelussa ja kiinteistöyhtiössä, jonka hallintaan alueen kiinteistöt siirrettäisiin.

Keväällä 2020 laaja kansalaistoiminta pysäytti kaupunkiympäristötoimialan johdon valmisteleman Lapinlahden myymisen sijoitusyhtiö NREP:lle. Tuhannet helsinkiläiset ja sadat kulttuurin ja tieteen edustajat vetosivat silloin kaupungin päättäjiin: ”Arvokasta kulttuuriperintöä, monimuotoista viherympäristöä ja ihmisten hyvinvointia ei pidä uhrata kaupalliselle ahneudelle.”

 

Kyseenalaiset lähtökohdat

Kaupunkiympäristölautakunnan ja kaupunginhallituksen enemmistö päätti silloin alueen kehittämisen uudesta valmistelusta, jossa turvataan alueen avoimuus, suojeluarvot sekä mielenterveys-, kulttuuri- ja kansalaistoiminta. Vihreiden johdolla valmisteltu kompromissi jätti kuitenkin oven auki NREP:n tai muun ulkopuolisen tahon osallistumiselle alueen kehittämiseen ja omistamiseen. Se todettiin mahdolliseksi vaihtoehdoksi sille, että alue ja sen rakennukset säilyvät kaupungin omistuksessa.

Kaupunkiympäristötoimialan maankäyttöjohtaja Rikhard Mannisen johdolla valmisteltu ja nyt julkistettu uusi hanke perustuu kuitenkin siihen, että suunnitelmat tehdään NREP:n kanssa ja että NREP:n kanssa perustetaan yhtiö, jolle kaupunki myy tai luovuttaa rakennukset. Perustettava yhtiö vastaisi tilojen kunnostamisesta, omistamisesta ja vuokraamisesta.

Pidän selvänä, että tällainen valmistelu ja omistusjärjestely johtaisi Lapinlahden tilojen vuokrien rajuun nousuun ja sen myötä myös toiminnan luonteen muuttumiseen, vaikka tavoitteeksi mainitaankin myös kulttuuri-, kansalaisjärjestö- ja mielenterveystoiminnan mahdollistaminen osassa tiloista. Ei kansainvälinen sijoitusyhtiö lähde kunnostamaan ja omistamaan kiinteistöjä ilman vahvoja tuottotavoitteita.

Kyseenalaista esityksessä on myös lähtökohta, jonka mukaan rakennukset peruskorjataan yhdellä kertaa, isolla kokonaishankkeella. Se sivuuttaa Lapinlahden nykyisten toimijoiden ja useiden peruskorjauksen ammattilaisten esitykset vaiheittain tapahtuvasta kunnostamisesta, joka mahdollistaa myös Lapinlahden nykyisen toiminnan jatkumisen keskeytyksettä. Tilojen sulkeutuminen kokonaan ehkä pariksi vuodeksi voisi olla yhdessä kohoavien vuokrien kanssa hyvinkin tuhoisaa Lapinlahden nykyiselle monimuotoiselle ja yhteisölliselle toiminnalle.

 

NREP-peli vihellettävä poikki

Apulaispormestari Anni Sinnemäen johtaman kaupunkiympäristölautakunnan on syytä viheltää maankäyttöjohtaja Mannisen ja NREP:n peli poikki. Kansainvälinen kiinteistösijoitusyhtiö ei sovi helsinkiläisten yhteisen ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaan kaupunkitilan suunnittelijaksi ja omistajaksi. Lapinlahden entisen sairaalan alue ja rakennukset tulee säilyttää kaupungin omistuksessa ja ei-kaupallisen kulttuuri-, kansalais- ja mielenterveystoiminnan käytössä.

Lapinlahden myymistä NREP:lle voimakkaasti ajanut pormestari Jan Vapaavuori on nykyisin NREP:n ja päättäjiä lobbaavan viestintätoimisto Miltonin palveluksessa. Kuka tietää, onko tällä jotain merkitystä. Selvää on ainakin se, että kaupunkiympäristötoimialan virkamiesjohdossa NREP nähdään kumppanina – eikä se koske vain Lapinlahtea. NREP:lle ei sentään enää tarjota rakennusoikeutta Lapinlahden puistoon – mutta Länsiväylän alueelle ja muualle kaupunkiin kylläkin.

 

Helsingillä on varaa ja vastuu

Lapinlahden myymistä perustellaan sillä, että sen peruskorjaaminen ja ylläpitäminen on kallista eikä kuulu kaupungin tehtäviin. Vaiheittain esimerkiksi 10 vuodessa tehtävä peruskorjaus maksaisi kaupungille asiantuntija-arvioiden mukaan noin kaksi miljoonaa vuodessa. Tähänkö ei ole varaa, kun kaupungin ensi vuoden budjettikin on 426 miljoonaa ylijäämäinen ja peruskorjauksen kuluista osan ovat vuokralaisetkin valmiita maksamaan? Ja eikö kaupungin tehtävänä olekaan huolehtia arvorakennuksista, edistää monipuolista kaupunkikulttuuria, tarjota tiloja asukkaiden toiminnalle ja tukea mielenterveystyötä?

Kaupunkiympäristötoimiala on avannut verkossa Kerro kantasi -kyselyn, jossa voi ottaa kantaa ja tehdä ehdotuksia Lapinlahden alueen toimintakonseptiin 20. tammikuuta asti. Lisäksi se järjestää ensi vuoden puolella työpajoja. Kaupunkiympäristölautakunnan on pidettävä huolta siitä, että asukkaiden kuuleminen ei jää muodollisuudeksi, Lapinlahden nykyisten toimijoiden yhteisön esitykset otetaan huomioon ja että valmistelua ei rajata NREP-kumppanuuden bisnesraameihin.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »