Nuorten aloitteet – alibudjetointi ja osallistuva budjetointi

19.4.2017

Nuorten aloitteet nostavat esille monia tärkeitä asioita. Aloitteisiin annetut vastaukset puolestaan kertovat monessa tapauksessa palvelujen ja investointien määrärahojen alimitoittamisesta. Samalla kun vastataan yksittäisiin aloitteisiin, onkin tärkeää tehdä johtopäätöksiä, joilla kaupungille jatkuvasti kertyneistä ylijäämistä ohjataan lisää rahaa muun muassa nuorten tarvitsemiin palveluihin ja mm. tilahankkeisiin.

Nuorten Ruudin ydinryhmän lausunnossa toivotaan toimia, jotta nuorten ääni kuuluisi paremmin kaupungin päätöksenteossa.

SKP:n ja Helsinki-listojen ryhmän mielestä tätä voitaisiin edistää muun muassa sillä, että Ruudin ydinryhmän kanssa määritellään asiat, joissa eri toimialojen ja lautakuntien tulee pyytää Ruudin lausunto ennen päätöksentekoa. Lisäksi olemme tehneet talousarvioaloitteen, jossa ehdotetaan nuorisotoimen määrärahojen lisäämisen ohella, että nuorille avataan osallistuvalla budjetoinnilla mahdollisuus osallistua nuorisotyön talousarvion ja –suunnitelman päättämiseen.

Eräs tapa vahvistaa nuorten aloitteiden merkitystä voisi olla se, että aloitteisiin vastaaminen kuuluisi valtuustolle ja lautakunnille. Siis samaan tapaan kuin kansalaisaloitteet käsitellään eduskunnassa.

Mielestäni Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän kehittäminen on syytä ottaa käsittelyyn osana asukasosallistumisen kehittämistä. Nythän jo olemassa olevien osallistumisjärjestelmien, kuten Ruudin ja vuokralaisdemokratian, parantaminen ovat jostain syystä jääneet sivuun kun on valmisteltu asukasosallisuutta koskevia esityksiä.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »