On suurten murrosten aika

2.2.2011

Suurten murrosten aika

Huhtikuun 17.päivä eivät ole edessä ”taas yhdet vaalit”.
Eduskuntavaaleihin valmistaudutaan poikkeuksellisen isojen murrosten oloissa.

Talous- ja finanssikriisi on heilutellut maita toisensa jälkeen.
Hallitsevat piirit myös käyttävät kriisiä tulojen uudelleenjakamiseen ja
perusteluna siirtymiselle entistä oikeistolaisempaan komentoon.

Toisaalta kriisi on saanut liikkeelle myös vastavoimia.
Monissa Euroopan maissa on nähty vuosikymmeniin laajimmat lakot ja
mielenosoitukset. Tunisian ja Egyptin kansannousut ovat jo tehneet ainakin
yhden asian selväksi: alistetut voivat joukkovoimallaan tehdä historiaa.

Suomessakin on vaaleissa tapahtumassa puolueasetelmien
suurin muutos muutamaan vuosikymmeneen. Tyytymättömyys harjoitettuun
politiikkaan, valtapuolueisiin ja eliitin korruptioon on laajaa.

Perussuomalaiset tarjoavat äänestäjille mahdollisuuden
rangaista vaaleissa valtapuolueita. Mutta Timo
Soinin
ja kumppaneiden hallitushinku näyttää olevan niin kova, että myös
perussuomalaiset ovat valmiita myymään äänestäjien edut parista
ministeripaikasta.

Tässä tilanteessa korostuu SKP:n merkitys rehellisenä ja
johdonmukaisesti työväen ja vähävaraisten etuja puolustavana, radikaalina
vasemmistolaisena vaihtoehtona.

Pankeille luotu
rahastusautomaatti

Euroalueen kriisiä ei ole ratkaistu pumppaamalla
rahamarkkinoille lisää pääomia ja pankkitakuita. Kreikan ja Irlannin jälkeen
Euroopan unionin ja Kansainvälisen valuuttarahaston komentoon on todennäköisesti
joutumassa Portugali. Jo nyt spekuloidaan seuraavilla.

EU-komissio ja hallitukset tarjoavat ratkaisuksi julkisten
menojen leikkaamista, työehtojen heikentämistä ja pankkien tukemista. Tämän
linjan läpiviemiseksi EU-komissio saa vallan kontrolloida jäsenvaltioiden
budjetteja ja asettaa niille sanktioita.

Tätä kutsutaan EU:n vakausmekanismiksi. Todellisuudessa kyse
on yksityisille pankeille taatusta rahastusautomaatista. Valtioiden lainat
otetaan yksityisiltä markkinoilta, ei EU:n keskuspankilta. Pankit ja
suursijoittajat nostavat korkoja pitäessään sijoituksia riskeinä. Sitten ne
vaativat korkotasoon vedoten EU:n ja valtioiden takauksia lainoilleen.
Pankkiherrat käyttävät korkeita korkoja keinona kansantulon ja voittojen
uudelleenjakamiseen rahapääoman hyväksi.

Samalla ne kiristävät leikkaamaan ja yksityistämään julkista
sektoria. Näin avataan uusia alueita paisuneiden yksityisten pääomien
arvonlisäykselle.

Tässä on kyse myös vallan uudelleenjaosta, finanssipääoman
ja EU-komission vallan lisäämisestä vaaleilla valittujen parlamenttien,
ay-liikkeen ja kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia kaventamalla.

Keinottelijat maksakoot itse
kriisinsä

Olli Rehn, Jyrki Katainen ja muu euroeliitti
tarjoaa kriisiin samoja reseptejä ja kokkeja, jotka ovat koko sopan keittäneet.
Pankkien pääomittaminen, takausten lisääminen tai euro-obligaatiot eivät puutu
kriisin juuriin, pääomien liikakasautumiseen, pääoman hyväksi tapahtuneeseen
tulonjaon vääristymiseen ja finanssipääoman valtaan.

Suomen kommunistisen puolueen vaaliohjelmassa vaaditaan ”kenkää rahaeliitille” ja ”keinottelijat maksakoot itse kriisinsä”.
Vaikeuksissa olevien maiden velkakriisiä on helpotettava leikkaamalla osa
niiden veloista ja pankkien voittoja. Samalla on puututtava kriisin syihin
irrottamalla valtioiden rahoitus yksityisiä rahoitusmarkkinoita hallitsevan
finanssipääoman vallasta ja muuttamalla työn ja pääoman välistä tulonjakoa
työntekijöiden hyväksi. On siirryttävä perusteiltaan toisenlaiseen kehitykseen,
jossa ihmisten hyvinvointi on tärkeämpää kuin liikevoitot ja jossa demokratia
ulotetaan myös sinne, missä nyt hallitsee suuri raha.

SKP on mukana valmistelemassa Euroopan vasemmiston yhteistä
kampanjaa, jolla vaaditaan pankkien tukemisen sijasta ohjaamaan lisää rahaa
työllisyyteen, sosiaaliturvaan ja ympäristöinvestointeihin. Rahat tähän
Euroopan vasemmisto esittää otettavaksi rahoitusmarkkinoita ja
keinotteluvoittoja verottamalla sekä antamalla keskuspankille oikeus jakaa
edullisia lainoja vaikeuksissa oleville maille.

On rahaa toisenlaiseen politiikkaan

Kokoomuksen Kataisen johtama valtiovarainministeriö on
käynnistänyt jo leikkauslistojen valmistelun. Pankkitukea, asevarustelua ja
rikkaita nämä leikkauslistat eivät koske. Kokoomus ajaa myös tasaveroa, jolla
suurituloisten verotusta kevennettäisiin ja yhä suurempi osa veroista
pantaisiin pienituloisten maksettavaksi välillisinä ja kunnallisveroina.

Suomen bruttokansantuote on kasvanut 2000-luvulla noin 120
miljardista eurosta yli 170 miljardiin. Pörssiyhtiöiden voitot kasvoivat
ennakkotietojen mukaan taantuman jälkeen viime vuonna taas 40 %. Hallitus
valmistelee yhteensä lähes 2 000 miljoonan asehankintoja lähivuosille.

Rahaa siis on – ja samalla myös mahdollisuus tehdä
poliittisia valintoja.

Tästä on esimerkkinä myös Helsingin kaupunki, joka teki
viime vuonna noin 650 miljoonaa euroa ylijäämää samaan aikaan kun se
alibudjetoi peruspalveluja. Tämän linjan budjettiratkaisuissa hyväksyneille
vihreiden, SDP:n, Vasemmistoliiton ja Perussuomalaisten edustajille – joilla on valtuustossa enemmistö – oli kokoomuksen kanssa
tapahtuva yhteistyö tärkeämpää kuin pieni- ja keskituloisten ihmisten tarpeet.

Vaaleissa on mahdollisuus äänestää protesti tällaiselle
politiikalle, jota tehdään pienessä piirissä, kansalaisia kuulematta ja
vaihtoehdot sivuuttaen. Ja jo vaalikampanjoissa voidaan kehittää vastarintaa ja
vaihtoehtoja – laajentaa sitä kansalaistoimintaa ja muutosta haluavien
yhteistyötä, joka tarvitaan antamaan kenkää rahaeliitille.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »