Onko tonttien myynti itsetarkoitus – Kalasatama

11.5.2016

Kaupungin budjetissa on asetettu kiinteistötoimelle tavoite saada noin sadan miljoonan myyntitulot kiinteistökaupoilla. Pelkästään tänään päätettäväksi esitettyjen kiinteistökauppojen hinta on yhteensä 133 miljoonaa euroa. Yhteensä alkuvuoden aikana on tehty ja varmistunut kauppoja jo vähän yli 100 miljoonalla eurolla.

Onko tonttien ja muiden kiinteistöjen myynnistä tullut itsetarkoitus? 

Helsingin pitkä perinne on ollut se, että kaupunki omistaa suurimman osan tonttimaasta ja kaavoittaa lähinnä omalle maalle. Näin hyöty maan arvonnoususta on tullut kaupungille eikä yksityisille maanomistajille ja kiinteistökeinottelijoille.

Edellisellä valtuustokaudella kaupunginhallitus sai demariryhmän pyynnöstä laskelman, jossa verrattiin tonttien myynnin ja vuokraamisen tuottoja kaupungille. Se osoitti, että pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna vuokraaminen oli kaupungille tuottoisampaa. Todennäköisesti tällainen vertailu olisi nykyisin vielä selvemmin pitkäaikaisia vuokrasopimuksia puoltava.

Nyt käsiteltävän ehdotuksen mukaan kaupunki myy Kalasatamasta tontit, joilla on rakennusoikeutta yhteensä lähes 24 000 kerrosneliömetriä. Ostajana ovat Lemminkäinen Talo Oy, Lapti Oy ja rakennusliike Hartela. Myytäville tonteille tulee kovan rahan asuntoja niille parempituloisille, joilla on varaa siihen. Valtion tukemaa vuokra- ja opiskelija-asuntotuotantoa alueelle tulee alle puolet kovanrahan tuotantoon verrattuna. Helsinki on harvoja eurooppalaisia suuria kaupunkeja, joka päätöksillään vähentää kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen osuutta asuntokannasta, kuten nyt jatkuvasti tapahtuu asuntojen  hallintamuotojakaumia ratkaistaessa.

Ehdotan, että valtuusto hyväksyy vain tämän esityksen kohdan E, joka koskee tonttien vuokraamista, mutta palauttaa kohdat A – D uuteen valmisteluun niin, että tonttien myynnin sijasta valmistellaan esitys niiden vuokraamisesta.

(Tämä ehdotus, jota Sami Muttilainen kannatti, hylättiin äänin 66 – 6, tyhjää 5.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »