Orpon-Purran julma leikkauslista

12.10.2023

 

Kokoomuksen Petteri Orpon ja perussuomalaisten Riikka Purran johtama hallitus ajaa heikennyksiä työntekijöiden, työttömien, opiskelijoiden, eläkeläisten ja monien muutenkin vaikeuksissa olevien asemaan. Samaan aikaan se lupaa suurituloisille, isoja osinkotuloja saaville ja suuryhtiöille verohelpotuksia.

Ministerit selittävät, että ”on pakko” leikata menoja. Tosiasiassa mitään taloudellista pakkoa ei ole. Suomen julkisen sektorin velka on EU-maiden keskitasoa ja kansainvälisesti vertaillen pieni. Hallituksen ajamat leikkaukset ovat omiaan pahentamaan talouden taantumaa, heikentämään koulutusta, lisäämään eriarvoisuutta ja köyhyyttä sekä viemään pohjaa ekologisesti kestävältä taloudelta.

Kyse on oikeistolaisesta luokkapolitiikasta.

 

Näin heikennetään

– Työehtoja, irtisanomissuojaa ja luottamusmiesten asemaa heikennetään.

– Matalapalkka-alojen jälkeenjääneisyys sementoidaan vientialojen määrittämällä palkkakatolla.

– Oikeutta tukilakkoihin ja poliittisiin lakkoihin rajoitetaan ja lakkosakkoja lisätään.

– Työttömyysturvaa leikataan 14 tavalla yhteensä yli 570 miljoonaa.

– Jäädytetään kustannusten nousua korvaavat indeksit 4 vuodeksi. Se heikentää mm. työttömyysturvan ja sairausvakuutuksen vähimmäispäivärahoja, opintorahaa sekä yleistä ja eläkkeensaajien asumistukea. Yhteensä sosiaaliturvasta leikataan noin 1,2 miljardia.

– Lykätään ikääntyneiden hoivan hoitajamitoituksen parantaminen vuoteen 2028, luovutaan hoitotakuun enimmäisaikojen lyhentämisestä, lykätään vammaispalvelulain voimaantuloa, nostetaan soten asiakasmaksuja, heikennetään lastensuojelulakia, vähennetään sote-lähipalveluja ja leikataan kuntien rahoitusta terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Yhteensä sote-palveluista aiotaan leikata neljässä vuodessa 2 miljardia.

– Eläkejärjestelmään valmistellaan muutosta, jonka tavoitteena on ”vahvistaa julkista taloutta” vuositasolla miljardilla eurolla.

– Koulutuksesta leikataan nettomääräisesti 150 miljoonaa mm. lopettamalla aikuiskoulutustuki sekä vähentämällä vapaan sivistystyön tukea ja opetus- ja kulttuurialan avustuksia. Lisätään korkeakoulujen avoimen opetuksen maksuja ja EU-alueen ulkopuolelta tulevien maksuja.

– Luonnonsuojelun rahoituksesta leikataan yli kolmasosa, eräiden ilmastotoimien rahoitus perutaan ja päästöjä liikenteessä lisätään.

– Valtion tukemaa ara-asuntotuotantoa vähennetään.

– Kehitysyhteistyöstä leikataan lähes kolmasosa, yli 280 miljoonaa.

– Pakolaiskiintiö supistetaan alle puoleen, vain 500 henkilöön. Turvapaikan hakemista vaikeutetaan. Maahanmuuttajien kotoutuksen rahoista leikataan 134 miljoonaa.

 

…harvoille annetaan

– Hallitus lupaa keventää ansiotulojen verotusta yli 400 miljoonalla ja se tehdään niin, että isotuloiset saavat moninkertaisesti enemmän kuin keskituloiset. Sen sijaan pienitulosimpiin kovimmin kohdistuvia arvonlisäveroja korotetaan 420 miljoonaa.

– Sote-palveluissa suositaan hyvätuloisia lisäämällä palveluseteleiden käyttöä, ostopalveluja ja yksityisten lääkärifirmojen kelakorvauksia.

– Valtion omaisuutta myydään neljällä miljardilla, Alkon monopolia supistetaan ja rautateiden henkilöliikenne kilpailutetaan.

 

…ja asemenot kasvavat

Armeijan varustelun varataan yli 5,2 miljardia (vrt. määräraha oli vielä viime vuonna 3,4 miljardia). Lisäksi tulevat Ukrainan aseistamisen ja tukemisen kustannukset.

 

(Eespäin-lehti 2/2023)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »