Osallisuusjohtaja osallistaa vain itsensä

15.6.2023
Helsingin kaupunginkansliassa on asukasosallisuusyksikkö. Sen johtaja Johanna Seppälä on päättänyt muuttaa asukastalojen toimintamallin asukastalojen toimijoilta mitään kysymättä ja vastoin kaupunginhallituksen linjausta asiasta.
Stadin asukastaloja puolustava verkosto joutuu taas kerran kamppailemaan siitä, ymmärretäänkö ja hyväksytäänkö kaupungintalolla asukastalojen merkitystä kaikille avoimina yhteisinä olohuoneina, hyvinvoinnin edistämisessä, syrjäytymisen ehkäisemisessä, yhteisöllisessä sosiaalityössä, työllistämisessä ja osallisuudessa.

Verkosto muistutti kirjelmässään valtuutetuille kaupunginhallituksen päättäneensotepe-uudistuksen yhteydessä Stadin asukastaloista seuraavaa: ”Jatkovalmistelussa turvataan, että kaupungin omien asukastalojen toiminta jatkuu nykyisen toimintamallin pohjalla kaupungin ylläpitäminä kaikille avoimina, maksuttomina yhteisinä olohuoneina ja matalan kynnyksen yhteisöllisen sosiaalityön toimintana, jossa yhdistyvät vapaa-ajan vietto, harrastaminen, työllistäminen, digituki, palveluneuvonta sekä mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa, ja että taloissa on jatkossakin riittävä sosiaaliohjauksen resurssi.” (Kaupunginhallituksen sotepe-uudistusjaosto 6.6.2022)
Osallistuin asukastalojen toimijoille verkossa järjestettyyn infoon, jossa osallisuusjohtaja Seppälä ilmoitti, että osallisuusyksikkö on päättänyt merkittäviltä osin toisenlaisista linjauksista. Asukastalojen kävijöiden kanssa niistä ei ollut keskusteltu ja infotilaisuudessa ne esitettiin päätöksenä, jota ryhdytään toteuttamaan heti.
Päätös muuttaa Stadin asukastalot nimestä alkaen, siirtää osan niiden tiloista ulos vuokrattavaksi, hylkää sosiaaliohjauksen talojen tehtävistä, profiloi taloja ylhäältä päin ja korostaa järjestöjen, seurakuntien ym roolia talojen toiminnassa. Taloille ei suostuta palkkaamaan toista vakinaista työntekijää, mutta sen sijaan osallisuusjohtajan ja tiimiesimiehen avuksi kaupunginkansliaan palkataan väliportaaseen väkeä. Talojen merkitystä työllistämisessä typistetään sillä, että työllistämisjaksot pidetään tahallaan niin lyhyinä (7 kk), että ne eivät auta pääsyä ansiosidonnaiselle, vaikka laki sallisi pidemmän.
Kaupungin ylläpitämiä asukastaloja puolustavan verkoston kirjelmässä on laajempikin lista ylhäältä päin asukastaloille määritellystä toimintamallin muutoksesta. Mitä vastaavat kirjelmään kaupunginvaltuutetut ja kaupunginhallituksen sotepe-jaoston jäsenet?
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »