Östersundomin kiistanalainen osayleiskaava ja aloitteita valtuustossa

25.10.2018

Helsingin kaupunginvaltuuston eilisen kokouksen isoin asia oli Östersundomin osayleiskaavasta päättäminen. Listalla olivat myös nuorten aloitteet, kuntalaisaloitteita ja vastauksia valtuutettujen aloitteisiin.

 

Östersundomin osayleiskaavasta äänestettiin

Kovalla metelillä ja kiireellä Sipoosta Helsingille kymmenisen suotta sitten vallattuun Östersundomiin pitkään valmisteltu osayleiskaava on toistuvasti törmännyt siihen, että kaavaesityksissä ei ole riittävällä tavalla otettu huomioon Natura-alueiden ja muita luonnonsuojelun velvoitteita.

Uudenmaan Ely-keskus on moittinut myös nyt käsiteltyä osayleiskaavaa, mutta siitä huolimatta esitys ajettiin valtuustossa läpi kaavoituksesta vastaavan apulaispormestari Sinnemäen johdolla. Osayleiskaavan kohtalo ratkennee siten vasta oikeudessa. Ongelmia on myös osayleiskaavan taloudellisissa arvioissa, esimerkiksi metron rakentamisen rahoitus ja kannattavuus on epäselvä.

Ely-keskuksen ja ympäristöjärjestöjen lausunnoissa on moitittu erityisesti kaavan kielteisiä vaikutuksia Mustavuorenlehdon ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueen suojeluun. Ely-keskus esitti Salmenkallion-Kantarnäsbergetin alueen osoittamista luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi ja ekologisen metsäyhteyden leventämistä Sipoonkorpeen. Luonnonsuojeluliiton piiri esitti viiden kohdan muutoslistan.

Vihreiden varavaltuutettu Jarmo Nieminen esitti osayleiskaavan palauttamista uuteen valmisteluun niin, että otetaan täysimääräisesti Ely-keskuksen luonto- ja naturaselvitykset. Palautusehdotus hylättiin äänin 71 – 9. Niemisen esitystä kannattivat vain vihreistä Kari, Pasanen, Silvo ja Stranius, VAS:n Kivelä, Muttilainen ja Abdulla sekä feministien Ruotsalainen.

VAS:n Mai Kivelä esitti osayleiskaavaehdotukseen lisäystä, jonka mukaan jatkosuunnittelussa arvokkaiden luontokohteiden suojelulle annetaan erityistä painoarvoa. Valtuusto hylkäsi Kivelän esityksen äänin 40 – 31, tyhjää 11. Kivelän esityksen puolesta äänestivät VAS, vihreät (paitsi Oskala), feministit ja piraatit.

Vielä Uudenmaan maakuntaliitossa vihreät ja Vasemmistoliitto esittivät koko osayleiskaavan palauttamista uuteen valmisteluun. Vantaa hyväksyi osayleiskaavan äänin 39 – 27 ja siellä palautusta uuteen valmisteluun kannattivat vihreät, perussuomalaiset, osa vasemmistoliitosta, siniset, kristilliset ja keskusta. Myös Sipoossa kaikki vihreät ja eräät muut valtuutetut vastustivat kaavaa.

 

Nuorten aloitteet

Nuorisoneuvoston lausunnossa nuorten aloitteisiin arvosteltiin tiukasti kaupungin nuorille tarjoaman aloitekanavan kehnoa toimintaa. Aloitteisiin vastataan hitaasti, ympäripyöreästi, vailla konkreettisuutta ja tiedotus on huonoa. Kaupungin johdon asennetta kuvaa, että valtuuston vuosi sitten aloitteiden johdosta hyväksymiin eräisiin ponsiin ei ole vastattu vieläkään.

 

Valtuutettujen aloitteet

Valtuutettujen aloitteisiin annettujen vastausten yhteydessä valtuuston enemmistö hyväksyi perussuomalaisten vastustaessa linjauksen, joka kieltää kaupungin tilojen vuokraamisen rasistisille yhteisöille.

 

Kuntalaisaloite asukastaloista eteni

Valtuusto sai tiedoksi pormestareiden vastaukset kuntalaisaloitteisiin (13). Näidenkin aloitteiden vastausten tekemiseen oli käytetty aikaa pahimmillaan jopa puolitoista vuotta. Valtuustossa ei enää ollut kyse varsinaisesta vastaamisesta aloitteisiin vaan niiden tuomisesta tiedoksi niin, että valtuusto voi halutessaan puuttua asiaan ja ohjeistaa ponsilla toimenpiteitä.

Esillä olivat aloitteet mm. siirtolapuutarhoja koskevien ohjeiden päivittämisestä, eläkeläisten ja työttömien HSL-lippujen tukemisesta, Keskuspuistossa olevan ensimmäisen maailmansodan aikaisen linnoitusketjun kunnostamisesta, Uutelan asemakaavan muuttamisesta luonnonsuojeluperusteilla ja siltahankkeista.

Myönteinen vastaus oli annettu esimerkiksi Helsingin kaupungin asukastalojen puolesta -verkoston aloitteeseen asukastalojen toiminnan jatkon turvaamisesta (myös siinä tapauksessa jos sote-uudistus toteutuu).

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »