Osuustoimintaa ja sijoittamista

23.4.2023

Osuuskuntana Tradeka on vaihtoehto ajattelulle, jossa yritystoiminnan tarkoituksena on vain tuottaa voittoa. Puhumme merkityksellisestä omistajuudesta.

Käytännössä se on tarkoittanut nykyisin ennen muuta sijoitustoimintaa ja sen vastuullisuutta. Sijoitustoiminta on tärkeää Tradekalle, mutta siihen liittyy riskejä, joita on usein vaikea ennakoida. Omistamisen irtaantuminen varsinaisesta tuottavasta toiminnasta on tässä mielessä haastavaa ja olenkin pohtinut, miten tuotannollisen toiminnan osuutta voi lisätä.

Kuten toimitusjohtajan esittelystä ilmeni, Tradeka pyrkii toteuttamaan EU:n kestävän yritystoiminnan säätelyä etupainotteisesti. Kysyisin, onko tässä joitain Tradekalle haasteellisia alueita? Ja myös, onko ja millä alueilla mahdollisuus mennä pidemmälle, kuin EU-säätely edellyttää?

Sijoittaja-osuuskuntaan liittyy myös toisenlaisia haasteita: mikä on osuuskuntaan liittymisen motiivi, onko jäsenyys vain etuseteleitä, aalennuksia ja korkotuottoja? Vai voimmeko kehittää lisää ja laajemmin osallistuvaa, toiminnallista ja arjessa näkyvää jäsenyyttä?

En tarkoita tässä jäsenetujen ohella vain jäsenten mahdollisuuksia vaikuttaa aloitteilla ja äänestyksissä. Pohdin, miten Tradeka vastaa toiveisiin ja ideoihin uudesta osuustoiminnallisuudesta ja toisenlaisesta taloudesta, vaikka lähituotannosta ja kiertotaloudesta. Samoin työntekijöiden osallistumisen laajentamista, hyvien työehtojen ohella työpaikkademokratiaa Tradekan omistamissa tytäryhtiöissä.

Meille esitetty raportointi kertoo monipuolisesti vastuullisuudesta ja sen arvioinnista. Siihen liittyy myös KPMG varmennusraportti. Olisiko tähän arviointiin saatavissa lisää riippumattomia kommentteja, esimerkiksi Finwatchin kaltaisilta järjestöiltä tai joltain tutkija- ja asiantuntijapaneelilta? Vaikkapa siitä, miten pitkälle ja kattavasti hankintaketjuissa näillä menetelmillä voidaan seurata ja ohjata toimintaa.

(Puheenvuoro Osuuskunta Tradekan edustajistossa 21.4.2023)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »