Ottaako kaavoittaja opiksi?

5.12.2018

Marraskuun pimeyteen toi valoa Korkeimman hallinto-oikeuden päätös kumota lainvastaisena Helsingin yleiskaavassa esitetty rakentaminen Keskuspuistoon ja useille muille tärkeille viher- ja virkistysalueille.

Päätös on tuomio kaavoitukselle, jossa Helsingin kasvu, rakennusliikkeiden intressit ja pienen piirin sopimukset sivuuttavat asukkaiden mielipiteet sekä luonto- ja kulttuuriarvot. Toisaalta se on iso voitto Keskuspuistoryhmälle, Pirkkolan omakotiyhdistykselle ja muille yleiskaavasta valittaneille järjestöille.

Yleiskaavan kaatuminen suurelta osin lainvastaisena kertoo tarpeesta arvioida uudelleen kaavoituspolitiikkaa. Kaupungin kasvaessa kasvaa myös viher- ja virkistysalueiden tarve. Rakentamiseen löytyy Helsingissäkin tilaa muualta.

Kaavoittaja sai tuomion myös Raide-Jokerin asemakaavassa keskelle Pirkkolaa, valtakunnallisesti merkittävänä rakennettuna kulttuuriympäristönä suojellulle pientaloalueelle esitetystä viisikerroksesta rakentamisesta. Hallinto-oikeus kumosi sen suojeluvelvoitteen vastaisena. Tämä on tärkeä linjaus myös vanhan Maunulan suojelua ajatellen nyt kun keskustellaan täydennysrakentamisesta.

Ottavatko suunnittelijat ja päättäjät opiksi tuomioista? Siltä ei ainakaan vielä näytä.

Tuomioiden jälkeen antamassaan lausunnossa Uudenmaan maakuntakaavaan kaupunkiympäristölautakunta vastusti muun muassa Keskuspuiston suojelua koskevia merkintöjä. Kaupunki on myös valittanut Pirkkolan kaavamuutoksen kaatumisesta. Paljon riippuu siis jatkossakin asukkaiden aktiivisuudesta.

(Kirjoitus Maunulan Sanomiin 4/2018)

Pirkkolan ns. ruotsalaistaloja.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »