Pää pensaassa hallituksen EU-selonteossa

15.4.2009
Pää pensaassa hallituksen EU-selonteossa

Matti Vanhasen hallituksen EU-selonteko muistuttaa strutsia,
joka työntää päänsä pensaaseen tai hiekkaan kun vaara uhkaa.

Hallituksen selonteosta puuttuu kokonaan kriittinen arvio
nykyiseen talouskriisiin johtaneesta markkinoiden ja pääomaliikkeiden
vapaudesta, joka on myös EU:n perusoppi. Selonteossa korostetaan täysin
kritiikittömästi vain EU:n myönteistä vaikutusta Suomen talouden ja
yhteiskunnan kehitykseen.

Hallitus julistaa tavoitteeksi sen, että ”EU:n
sisämarkkinoilta on poistettu loputkin esteet”. ”Erityisesti
palvelumarkkinoilla on paljon tehtävää sisämarkkinoiden syventämiseksi”,
selonteossa korostetaan. Tämä on huomiota herättävä muutos Suomen EU-politiikassa,
jossa vielä palveludirektiiviä valmistaessa puhuttiin jäsenmaiden oikeudesta
turvata kansallisilla säädöksillä julkisia palveluja ja sosiaaliturvaa.

Tämä linja vie pohjaa puheilta ”sosiaalisesta
ulottuvuudesta” ja voimistaa painetta kilpailuttaa ja yksityistää julkisia
palveluja. Se uhkaa myös työntekijöiden sopimusturvaa, kuten hallituksen ajama,
työpäivän pidentämisen mahdollistava työaikadirektiivi osoittaa. Kritiikitön
suhtautuminen sisämarkkinoihin näkyy myös tukena Euroopan yhteisille energiamarkkinoille,
vaikka jo pohjoismaisten markkinoiden ja päästökaupan kokemusten pitäisi
varoittaa tämän vain kiihdyttävän monopolisoitumista ja hintojen nousua.

Suomen sotilaallinen liittoutumattomuus sivuutetaan
selonteossa kokonaan. Sen sijaan siinä tuetaan EU:n kehittämistä ”globaalina
toimijana, joka puhuu yhdessä äänellä kaikissa keskeisissä maailmanpolitiikan
kysymyksistä” ja kehittää ”sotilaallisia kykyjään” yhteistyössä Naton kanssa.

Hallitus näyttää elävän ihan eri todellisuudessa kuin
kansalaiset, joista suurin osa kokee EU:n epädemokraattiseksi ja suhtautuu
unioniin entistä kriittisemmin. Porvarihallituksen selonteossa ei edes
tunnusteta ”demokratiavajetta” vaan kehutaan kansalaisten mahdollisuuksia
vaikuttaa EU:n toimintaa. Jos kaikki on EU:ssa näin auvoisasti, miksei hallitus
uskalla alistaa EU:n uutta perussopimusta, Lissabonin sopimusta
kansanäänestykseen?

Suomen kommunistinen puolue osallistuu europarlamentin
vaaleihin, jotta äänestäjät voivat esittää protestin pääoman etuja ajavaa EU:ta
vastaan ja vaatia toisenlaista Eurooppaa, jossa ihmisten ja luonnon hyvinvointi
on tärkeämpää kuin markkinoiden vapaus, pörssikurssit ja liikevoitot.

Nykyinen talouskriisi osoittaa, että tarvitaan radikaali
politiikan suunnan ja järjestelmän perusteiden muutos. Tämän muutoksen ydin on
demokratian ulottaminen myös sinne, missä nyt hallitsee suuri raha.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »