Pääkaupunkiseudun joukkoliikenneyhtymä nostaa hintoja

10.12.2008
Helsingin alueen joukkoliikenteestä ylivoimaisesti suurin
osa on kaupungin sisäistä liikennettä. Sen suunnittelu ja hoitaminen liittyy olennaisella
tavalla maankäytön, asumisen ja muiden palvelujen suunnitteluun. Tällä
ehdotuksella HKL:n suunnittelu- ja tilaajatoimintojen siirtämisestä
perustettavaan pääkaupunkiseudun kuntayhtymään näiden asioiden suunnittelu ja
hoitaminen erotetaan toisistaan.

Ymmärrän, että pääkaupunkiseudun tasolla tarvitaan yhteisiä
suunnitelmia niin maankäytön, asumisen kuin liikenteen osalta. Tällaisten
yhteisten linjausten sopiminen on kuitenkin eri asia kuin yksityiskohtainen
bussiliikenteen, ratikoiden ja muun joukkoliikenteen linjojen, aikataulujen tai
esimerkiksi kilpailuttamiseen liitettävien henkilöstöä, kalustoa ja ympäristöä
koskevien ehtojen määrittely. Helsingin sisäisessä joukkoliikenteessä on kyse
mitä suurimmassa määrin lähipalveluista ja niitä koskevan päätöksenteon pitää
olla mahdollisimman lähellä asukkaita. Ei pääkaupunkiseudun kuntien yhteinen
maankäytön ja asumisen ohjelmakaan tarkoita sitä, että Helsingillä ei olisi
omaa kaavoitusta ja asunto-ohjelmaa.

Esitetyn sopimuksen mukaan Helsinki saa kyllä perustettavan
kuntayhtymän hallitukseen puolet jäsenistä ja puheenjohtajan. Voimme siis
välillisesti vaikuttaa vahvalla osuudella kuntayhtymän päätöksiin. Mutta
kaupunginvaltuuston kannalta esitetty kuntayhtymä merkitsee päätösvallan
olennaista kaventamista.Kuntayhtymän päätettäväksi on tarkoitus siirtää myös
lippujen hintojen ja lippujärjestelmien päättäminen. Muissa kuntayhtymään
tulevissa kunnissa käytetään joukkoliikenteen tariffitukeen huomattavasti
vähemmän rahaa kuin Helsingissä. Niissä on satsattu myös paljon vähemmän
joukkoliikenteen investointeihin ja kalustoon. Tästä seuraa paineita nostaa
Helsingissä lippujen hintoja. Mitään hyvää ainakaan helsinkiläisten kannalta ei
lupaa esimerkiksi YTV:n päätös nostaa taas seutulippujen hintoja.

Esitetyn sopimuksen mukaan kuntayhtymän toimintamalli
perustuu tilaaja-tuottajamalliin. Meille esitetyssä aineistossa ei ole
kuitenkaan mitään arvioita siitä, millaisia kokemuksia kilpailuttamisesta on
saatu. Tässä on sivuutettu kokonaan esimerkiksi ne ongelmat, jotka johtuvat
kilpailemisesta kuljettajien työehtojen ja kaluston laadun kustannuksella.

Mielestäni Helsingin on syytä säilyttää HKL:n tehtävänä
joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot. Se on edullisempaa ja
demokraattisempaa. Siksi esitän, että valtuusto päättää hylätä esityksen
joukkoliikenteen kuntayhtymän perustamisesta.

 

 

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »