Pääkaupunkiseudun neuvottelukuntaan kaikkien ryhmien edustus

13.12.2006

 

Pääkaupunkiseudun yhteistyötä koskevat hankkeet tulevat siirtämään yhä enemmän tosiasiallista päätösvaltaa valtuustolta pääkaupunkiseudun neuvottelukunnalle. Nyt käsiteltävä ehdotus laajentaa neuvottelukunnan edustavuutta hieman.

Ehdotukseen sisältyy kuitenkin kunnallisen demokratian periaatteiden kannalta kyseenalaisia piirteitä. Ensinnäkin neuvottelukunnan jäsenyys perustuu edelleen pääsääntöisesti asemavaltuutukseen. Kokoonpanon täydentämisestä poliittisen edustavuuden laajentamiseksi päättää esityksen mukaan neuvottelukunta itse. Tämä tarkoittaa sitä, että suurimmat poliittiset ryhmät ratkaisevat sen, laajennetaanko edustavuutta, mitä ei voi pitää demokraattisena menettelytapana.

Toiseksi esitykseen on kirjattu periaate, jolla neuvottelukunnasta suljetaan pois pienet ryhmät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteon ulkopuolelle suljetaan ne, jotka arvostelivat ja vastustivat pääkaupunkiseudun yhteistyösopimukseen sisältyviä pyrkimyksiä siirtää ylikunnallisille yhtiöille mm. joukkoliikenne, vuokra-asunnot, ammatillinen koulutus ja vesilaitokset.

Kunta- ja palvelurakenneuudistukselle on asetettu suuria tavoitteita. Eivätkö ne kestä avoimuutta, kritiikkiä, erilaisten mielipiteiden huomioon ottamista ja kaikkien asukkaiden vaaleissa valitsemien edustajien tasavertaisia vaikutusmahdollisuuksia? Onko toista mieltä olevien syrjäyttäminen päätöksenteosta ja pakkokeinot Sipoo-kaappauksen tyyliin pääkaupunkiseudun tuleva hallintomalli?

SKP:n ja asukaslistan ryhmä esittää, että valtuusto päättää hylätä esityksen pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan laajentamisesta ja velvoittaa kaupunginhallituksen neuvottelemaan pääkaupunkiseudun muiden kuntien kanssa ratkaisusta, jolla turvataan kaikkien valtuustoryhmien edustus neuvottelukunnassa.

Mitä muuten tulee tällaiseen seudulliseen yhteistyöhön, ryhmämme mielestä nykyinen hajanainen ja epädemokraattinen seutu-, maakunta- ja lääninhallinto pitäisi yhdistää yhtenäiseksi maakuntahallinnoksi, jonka johtoon kansalaiset valitsisivat vaaleilla maakuntavaltuustot.

Tässä päätösesityksessä ei vastata myöskään henkilöstöjärjestöjen esittämään huoleen siitä, miten henkilöstön osallistuminen turvataan pääkaupunkiseudun neuvottelukunnan päätösten valmistelussa. Kysynkin kaupunginjohtajalta, miten se on turvattu?

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »