Pääministerin otettava kantaa rasismia vastaan

10.8.2004

 

Poliitikot eivät saa vaieta, kun professorin tieteelliseen arvovaltaan vedoten maamme suurimmassa lehdessä julistetaan rotuoppia, jonka mukaan mustaihoisten geeneistä johtuva vähäisempi älykkyys selittää muun muassa Afrikan maiden köyhyyden.


Vaikka pääministeri Matti Vanhanen ei ole vastuussa isänsä, professori Tatu Vanhasen sanoista, velvoittavat hallituksen etnisen syrjinnän ja rasismin vastainen toimintaohjelma sekä eurooppalaisten puolueiden rasisminvastainen julistus puuttumaan kannanottoihin, jotka levittävät ennakkoluuloja tai ihmisten erottelua rodun tai etnisen alkuperän perusteella.

Lähes kaikkien suomalaisten puolueiden allekirjoittamassa eurooppalaisten puolueiden rasisminvastaisessa julistuksessa todetaan, että ne ”kieltäytyvät hyväksymästä sellaisia mielipiteitä tai kannanottoja, jotka lietsovat tai aiheuttavat tai joiden voidaan kohtuudella olettaa lietsovan tai aiheuttavan ennakkoluuloja, vihamielisyyttä tai ihmisten erottelua rodun tai etnisen tai kansallisen alkuperän tai uskonnon perusteella, ja puuttuvat lujasti kaikkiin rasistisiin mielipiteisiin ja käyttäytymismuotoihin omassa keskuudessamme”.

Suomen hallitus on puolestaan sitoutunut etnisen syrjinnän ja rasismin vastaisessa ohjelmassa ”toimenpiteisiin, joilla edistetään hyviä etnisiä suhteita sekä estetään etnistä syrjintää ja rasismia suomalaisessa yhteiskunnassa” ja myös ”toimenpiteisiin kielteisten ilmiöiden torjumiseksi”.

Rotuopeilla ei voi eikä saa yrittää pestä puhtaaksi suurelta osin juuri kehitysmaiden riistoon perustuvan kapitalistisen globalisaation vastuuta siitä, että ihmiskunnan enemmistö joutuu elämään köyhyydessä ja vailla muun muassa kunnollisia opiskelumahdollisuuksia samaan aikaan kun pieni vähemmistö rikastuu muiden kustannuksella. Professori Vanhasen oppien taantumuksellisuutta kuvaa sekin, että hän selittää synnynnäisillä älykkyyseroilla työttömyyttä ja syrjäytymistä myös Suomessa.

Oma vastuunsa rotuun tai etniseen taustaan perustuvien ennakkoluulojen ehkäisemisessä on luonnollisesti myös valtamedialla. Voikin kysyä, mikä on Helsingin Sanomien tarkoitus ja vastuu sen nostaessa näkyvästi esiin Tatu Vanhasen rotuoppeja.

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »