Paikallistoimijoiden yhteenliittymä Helsinkiin

20.3.2024

 

Kymmenien erilaisten paikallisten kansalaisliikkeiden, asukas- ja ympäristöjärjestöjen toimijaa on perustanut Kaikkien Helsinki -yhteenliittymän. Tarkoituksena on voimaannuttaa näitä ryhmiä tarjoamalla solidaarisuutta, tukea ja joukkovoimaa hyvän, kauniin, terveen ja reilun kaupungin kehittämiseksi.

Yhteenliittymän hyväksymässä Kaikkien Helsinki manifestissa tarjotaan mahdollisuus tehdä Helsingistä ”inhimillisempi, ekologisempi ja kaupunkilaisten arvoja paremmin peliaava ja prosesseiltaan toimivampi kaupunki, jota kehitetään kaupunkilaisten – ei rakennusyhtiöiden, kiinteistökeinottelijoiden tai sijoittajien – ehdoilla”.

 

Kaikilla oikeus kaupunkiin

Kaupunki kuuluu kaikille ja kaikkien, joihin kaupunki ja sen kehitys vaikuttavat, tulisi olla aidosti osallisia kaupunkia ja kaupunkitilaa koskevissa päätöksissä. ”Ei riitä, että kaupunki harjoittaa osallisuuspesua toimilla, joilla on vain vähäinen merkitys ja vaikutus kaupungin kehityksessä. Päälle liimattujen osallistumis- ja vaikuttamismuotojen sijasta ehdotamme suorempaa ja kaikkien halukkaiden äänet etsivää ja huomioon ottavaa paikallisdemokratiaa”, manifestissa esitetään.

Uusi paikallisten toimijoiden yhteenliittymä haluaa, että kaupunkia suunnitellaan sosiaaliset ja ekologiset arvot edellä. Se tarkoittaa muun muassa sitä, että luonto-, viher- ja virkistysalueita ei pienennetä eikä heikennetä enää yhtään. Yksityistettyjen ja sijoittajavetoisten manifesti tarjoaa lähtökohdaksi kaupunkilaisten ja muiden eliölajien hyvinvointia, viihtyisämmän ja oikeudenmukaisemman kaupungin malleja.

 

Kokoaa erilaisia toimijoita

Yhteenliittymän perustamistilaisuudessa Lapinlahden entisen sairaalan tiloissa olivat mukana muun muassa Stansvikin metsän, Matokallion, Riistavuoren puiston, Lapinlahden, Suvilahden skeittiparkin, Pihlajamäen ja muiden lähiterveysasemien, Keskuspuiston ja Kallahden puolesta toimineiden asukas- ja ympäristöliikkeiden edustajat.

Osa näistä liikkeistä on jo saanut voittoja, kuten Keskuspuiston ja Matokallion pelastaminen rakentamiselta. Joissain on saatu osavoittoja, kuten Stansvikin asemakaavan avaaminen uudelleen arviotavaksi ja sijoitusyhtiö NREP:n vetäytyminen Lapinlahden entisen sairaalan alueelta. Paikallisten toimijoiden yhteistyöllä voidaan vaikuttaa myös moniin kaupungin palveluja ja kulttuuria koskeviin ratkaisuihin.

Yhteenliittymä on puoluepoliittisesti sitoutumaton, mutta valmis tekemään yhteistyötä kaikkien niiden kanssa, jotka sitoutuvan sen keskeisimpiin arvoihin ja periaatteisiin. Se pyrkii parantamaan demokratiaa tuomalla siihen lisää paikallisia ja osallistavia elementtejä.

https://kaikkienhelsinki.fi/

 

(Tiedonantaja-lehteen 3/2024)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »