Pakilan siirtolapuutarhan asemakaavan muutos

10.9.2014


Pakilan siirtolapuutarha-alue on aikoinaan hienosti 9140-luvun puolivälissä suunniteltu ja hyvin toimiva virkistysalue. Alue on merkitty yleiskaavassa kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja maisemakulttuurisesti merkittäväksi alueeksi. Se liittyy myös valtakunnallisesti arvokkaisiin Vantaanjoen ja Tuomarinkylän kartanon alueisiin.

On hyvä, että tämä perinteinen työväen siirtolapuutarha ja viereinen Klaukkalanpuiston ryhmäpuutarha suojellaan asemakaavalla. Siirtolapuutarhaväen aktiivisuuden ansiosta on kaavaluonnosta korjattu niin, että Lystikukkulan metsä säilyy lähivirkistysalueena. Myös siirtolapuutarha-alueen sisäisten viheralueiden olisi suonut säilyvän alkuperäisen suunnitelman mukaisina.

Yleisten töiden lautakunta ja ympäristölautakunta esittävät molemmat lausunnoissaan, että alueen pohjois/luoteisreunassa olevat ”metsään rajautuvat rakennetut rinnetontit ovat arvokas osa koko siirtolapuutarha-alueen erityispiirteitä ja maisemallisesti tärkeitä sellaisenaan, joten niitä ei tule jakaa kahtia”. Niillä on tärkeä merkitys koko alueen maisemassa ja myös alkuperäisen viljelysuunnitelman säilymiselle. Lautakunnat esittivät lisäksi Vantaanjoen kapean rantavyöhykkeen varaamista vain yleiseksi virkistysalueeksi ja Natura-alueen suojavyöhykkeeksi.

Kaavakartassa ollut tonttien jakoviiva on jätetty pois, mutta tonttien jakamisen tarkoituksesta ei ole luovuttu ja tonteille esitetään uusi rakennusala. Tonttien jakaminen esitetään vapaaehtoisena mahdollisuutena, mutta kaupunki saisi käytännössä vuokrasopimusten päättyessä mahdollisuuden ajaa se läpi.

Eija Loukoilan kaupunkisuunnittelulautakunnassa tekemään esitykseen viitaten ehdotan, että valtuusto hyväksyy asemakaavan siten muutettuna, että poistetaan asemakaavan muutosehdotuksen selostuksen kohdasta Yleisperustelu (s.10) kohta: Siirtolapuutarhan pohjoisosan suurikokoisille palstoille (noin 600-800 m2) osoitetaan toinen rakennusala, mutta ei velvoiteta jakamaan palstaa kahtia. Lisäksi poistetaan kohdasta Mitoitus (s.10) kohta:…(suurille palstoille kaksi mökkiä eli 40 k-m2).

Lopuksi toivon, että apulaiskaupunginjohtaja vahvistaa sen, että kaavan toteuttamisessa noudatetaan selostuksen tekstimuotoiluja, joiden mukaan Lystikukkulan viereinen pysäköintialue on pienennetty niin, että se sisältää vain hiekkapäällysteisen tien eikä ulotu lainkaan metsään. Havainnekuvien perusteella näyttäisi siltä, että pysäköintialueen koko ja sijainti ovat säilyneet ennallaan toisin kuin kaavamuutoksen selostuksen teksti tältä osin.

(Hakasen vastaesitystä kannatti Eija Loukoila, mutta se hylättiin äänin 69 – 15.)

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »