Pakkotyölaki vain pahentaa hoitajapulaa

13.9.2022
Voin ymmärtää huolen tehohoidon turvaamisesta hoitajien mahdollisten työtaistelujen aikana. Mutta en voi käsittää hallituksen valmisteleman pakkotyölain esityksiä, jotka antavat työnantajalle vallan määritellä suojatyön ja lakkojen rajat.
Ministeri Aki Lindén puhuu harhaanjohtavasti tarkkarajaisesta tehohoitoon ja tiettyihin kotihoidon tehtäviin kohdistuvasta lakiesityksestä. Tehyn ja Superin lausunnon mukaan lain piiriin esitetään kuitenkin lähes kaikki sote-alan työtehtävät eli sen avulla voitaisiin viedä sote-alan työntekijöiltä käytännössä työtaisteluoikeus. Laki asettaisi jopa ammattiliittojen velvollisuudeksi huolehtia riittävän työvoiman saamisesta työtehtäviin, mutta ei aseta mitään uusia velvoitteita työnantajille.
On melkoista kaksinaamaisuutta, kun samat ministerit, jotka ovat kärjistäneet hoitajapulaa kieltäytymällä lisäämästä sote-rahoitusta hoitajien palkkojen ja työolojen parantamiseksi, esiintyvät nyt muka potilasturvallisuudesta huolestuneina, kun Tehy ja Super painostavat työtaisteluilla jumissa olevien sopimusneuvottelujen vauhdittamiseksi.
Myös muiden ammattiliittojen on syytä ottaa kantaa pakkotyölakia vastaan ja ilmaista solidaarisuutta Tehyn ja Superin kamppailulle kunnollisten palkkojen ja työolojen puolesta. Kyse on kaikkien alojen työntekijölle tärkeistä perusoikeuksista, julkisista palveluista ja lakko-oikeudesta.
© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »