Paljon puhetta, mutta…

18.1.2018

Vuoden ensimmäisen valtuuston kokouksen isoin asia oli Hernesaaren osayleiskaavan hyväksyminen. Alueelle aletaan suunnitella varsin massiivista 7 000 asukkaan aluetta, joka muodostuu 8 – 16 -kerroksen kortteleista.

Valtuusto päätti lisäksi mm. nivelratikoiden korjaushankkeesta, Kruunuhaan yläasteen peruskorjauksesta ja kaupunkipyörien alueen laajentamisesta. Perussuomalaisten hajaannus jatkui siten, että varavaltuutettu Toni Ahva siirtyi Sinisten ryhmään.

Santahaminan joukkohauta

Vuoden 1918 tapahtumat nousivat keskusteluun, kun valtuusto käsitteli viime keväänä tekemääni aloitetta Helsingin punavankileireillä kuolleiden punaisten ja Santahaminaan haudattujen 1 318 vainajan nimien saamisesta esille joukkohaudan yhteyteen ja punavankileirien historian esittelyä esim. verkossa.  Kaupunginhallituksen enemmistö oli esittänyt aloitteeseen kummallisen vastauksen, jonka mukaan kaupungilla ei muka ole rahaa ja tietoja tähän.

Veronika Honkasalo (vas) esitti vastauksen paikkaamiseksi ponnen, joka edellyttää aloitteessa esitettyjen toimien selvittämistä. Keskustelu asiassa oli pääosin asiallinen, poikkeuksena lähinnä Mika Ebelingin (krist) syytökset Leninistä pääsyypäänä Suomen sisällissotaan ja Atte Kalevan (kok) vapaussota-puheet Saksan sotajoukkojen Helsingin valtauksen juhlimisesta. Ponsi hyväksyttiin äänin 72 – 3, tyhjää 9 ja poissa 1. Vastaan ja tyhjää äänestivät eräät kokoomuksen ja perussuomalaisten edustajat.

Valtuustolle kerrottiin, että kaupunginjohtaja on asettanut työryhmän valmistelemaan toimia, joilla kaupunki huomioi 1918-muistotapahtumia. Se ei ole kuitenkaan saanut vielä valmiiksi suunnitelmaansa. Tulossa on mm. Vihan kevät -näytelmä kaupunginmuseoon, historiaseminaari ja näytelmä Helsingin punaisesta kaupunginjohtajasta.

Muita aloitteita

Muiden valtuutettujen aloitteiden johdosta päätettiin mm. ponnesta vammaisten kuljetuspalvelujen pikatilauksien lisäämisestä (Anna Vuorjoki, vas) ja nuorten maksuttoman ehkäisyn edistämisestä (Reetta Vanhanen, vihr).

Kokouksen venyttyä yli kello 23:n, jätettiin loput aloitevastauksen pöydälle. Seuravassa kokouksessa päätetään siten muun muassa siitä, avataanko kaupungin johtajien tapaamiskalentereita ja pyrkiikö Helsinki irti Fennovoimasta.

Valtuusto kokoontuu seuraavan kerran kahden viikon kuluttua. Tämän vuoden kokousaikataulu löytyy tästä linkistä

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »