Palmian kilpailuttaminen vain kulissi yksityistämiselle

15.4.2005

Helsingin kaupungin palvelukeskuksen Palmian työntekijät marssivat maanantaina ulos työpaikoilta ja järjestivät mielenosoituksen vastalauseena kaupungin johdon aikomuksille alistaa Palmia epäreiluun kilpailuun.

Kaupungin tilaama ulkopuolinen selvitys osoittaa, että kilpailuttamiselle ei ole edellytyksiä. Käytännössä onkin kyse julkisten palvelujen yksityistämisestä ja työntekijöiden aseman heikentämisestä.

Strategisiin yritysjärjestelyihin erikoistuneen konsulttiyhtiön, Nordic Adviser Groupin mukaan Palmian toimialaa hallitsevat kansainvälisesti toimivat suuryhtiöt, kuten ISS, Sodexho, Amica ja Lassila&Tikanoja. ”Aito tarjonta on suppeaa” ja ”kilpailijoiden suuri yrityskoko helpottaa liiketoimintojen haltuunottoa ja mahdollistaa lyhyen aikavälin aggressiivisen hintakilpailun”, se toteaa.

Kilpailuttaminen vie siten yksityisten monopolien vahvistumiseen. Tästä on jo kokemuksia pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen ja jätehuollon kilpailuttamisessa. Se johti molemmilla aloilla muutaman suuryhtiön hallitsevaan asemaan.

”Palmia häviää suurimman osan”

”Käsityksemme mukaan Palmia tulee lähtötilanteessa häviämään suurimman osan (jopa yli puolet) kilpailutettavista toiminnoista”, arvioi konsulttiyhtiö.

Palmia muodostettiin vuonna 2003 yhdistämällä aiemmin kaupungin eri yksiköissä toteutettuja tukipalveluja liikelaitokseksi. Lausunnon mukaan ”yhtenäiseen toimintamalliin ja taloudelliseen tehokkuuteen tähtäävät toimenpiteet vievät useita vuosia ja ovat siten vielä luonnollisesti kesken”.

Tietoista alasajoa

Nordic Adviser Groupin mukaan Palmian asemaa yksityisiin kilpailijoihin verrattuna vaikeuttavat oman pääoman vähyyden lisäksi monet muutkin tekijät.
— ”Julkisen sektorin kilpailutuslainsäädännön byrokratia aiheuttaa tehottumuutta ja turhia kustannuksia raaka-aineiden ostoprosessiin” verrattuna yksityisiin, joille EU-direktiivit eivät määrää samoja velvoitteita.
— ”Palmian henkilöstökulut ovat työehtosopimuksista ja henkilöstön ikärakenteesta johtuen kilpailijoita korkeammat.” Palkkataso on sivukuluineen 15-22 % korkeampi.
— ”Palmialla on kilpailijoita enemmän vajaakuntoisia työntekijöitä”, koska sillä on ollut vajaakuntoisten työllistämiseen liittyviä velvoitteita.
— ”Kilpailijoilla on lisäksi Palmiaa parempi mahdollisuus pätkätöihin ja väliaikaishenkilökunnan käyttöön.”
— ”Palmian kokonaispalvelu sisältää myös uniikkeja kohteen hoitoon liittyviä tehtäviä (esim. kouluisäntäpalvelut). Kilpailijoita merkittävästi korkeammat palvelumitoitukset tekevät Palmiasta kalliin asiakkaan silmissä.”

Lasku helsinkiläisille

Asiakaspalautteen perusteella hyviksi todetut Palmian palvelut häviävät hintakilpailussa pienillä palkoilla ja pätkätöillä kilpaileville kansainvälisille suuryhtiöille. Palkkojen lisäksi myös loma-, sairausloma- ja eläke-edut ovat kaupungilla yksityisiä paremmat.

Kaupunki joutuisi joka tapauksessa vastaamaan työntekijöiden eläkemaksuista samoin kuin kilpailutilanteessa työttömäksi joutuvien työllistämisestä tai toimeentuloturvasta. Samalla se menettäisi verotuloja. Kaiken lisäksi esitys velvoittaisi Palmian tarjoamaan myös muihin kuin kilpailussa olleisiin kohteisiin palvelut sen hintatason mukaan, joka syntyisi kilpailuttamisessa. Näin kaupunki voisi joutua rahoittamaan tappiollista toimintaa.

SKP ja asukaslista vastustavat kilpailutusta

Esitys perustuu tulevan kaupunginjohtaja Jussi Pajusen (kok) johtaman organisaatiokomitean yksimieliseen ehdotukseen. Asia jäi maanantaina kuitenkin kaupunginhallituksessa pöydälle.

Suuret ryhmät — kokoomus, SDP ja vihreät — ovat kilpailuttamisen kannalla, mutta eivät päässeet vielä yksimielisyyteen vauhdista ja laajuudesta, jolla kilpailutus toteutetaan.

Esityksen mukaan kilpailutus alkaisi ensi vuonna kilpailuttamalla ruoka- ja siivouspalvelut viidenneksessä oppilaitoksista. Sairaaloiden ruokapalvelujen kilpailutus alkaisi vuonna 2007 yhdessä sairaalassa.

SKP:n ja asukaslistan ryhmä on esittänyt Palmian kilpailuttamisesta luopumista ja mielipiteen ilmaisemisen oikeutta käyttäneitä työntekijöitä vastaan kohdistettujen uhkausten perumista.

 

© 2024 Yrjö Hakanen
webDesign: Mekanismi »